دانلود رایگان


دانلود بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللیچکیده
نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی
کلید واژه­ها:صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت، همکاری­های آموزشی، علمی و فرهنگی، یونسکو
فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول: کلیات 1
فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین­المللی مقدمه فصل دوم 20
مبحث اول: بررسي شكل گيري يونسكو و تشكيلات آن 23
گفتار اول: چگونگي شكل گيري يونسكو 23
گفتاردوم: تشكيلاتيونسكوونحوهرأي گيريدراينارکان 31
مبحث دوم: نگاهي به اهداف، فعاليت ها و اهم اقدامات يونسكو 37
گفتار اول: بررسي اهداف و حوزه فعاليت هاي يونسكو 38
گفتار دوم: بررسي اهم اقدامات يونسكو 52
فصلسوم:مفهوم صلح و امنيت بين المللي و نهادهاي تضمين كننده آن
مبحث اول: مفهوم صلح و امنيت بين المللي و ارتباط آن با مفاهيم بنيادين حقوق بشر و دموكراسي 74
گفتار اول: مفهوم صلح و امنيت بين المللي 75
گفتار دوم: ارتباط صلح و امنيت بين المللي با مفاهيم بنيادين دموكراسي و حقوق بشر 88
مبحث دوم: نهادهاي تضمين كننده صلح و امنيت بين المللي 104
گفتار اول: سازمان ملل متحد و اركان اصلي آن 104
گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصي سازمان ملل متحد 118
(UNESCO)119
(ILO)122
(WHO)127نتیجه­گیری فصل سوم132
فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی
مبحث اول: راهكارهاي يونسكو براي حفاظت از صلح و امنيت بين المللي 135
گفتار اول: جهاني كردن جامعه اطلاعاتي و توسعه آن 136
گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها 140
گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو 145
گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی149
مبحث دوم: چالش هاي سازمان يونسكو 152
گفتار اول: اصل عدم مداخله 153
گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگي 157
گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموكراسي در كشورها 161
نتیجه گیری نهایی 167
منابع و مآخذ 170


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه