دانلود رایگان


پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) سیمونس و گاهر - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) سیمونس و گاهر (2005) دارای 15 سوال است و 4 مولفه (زیر مقیاس) شامل تحمل، جذب، ارزیابی و تنظیم دارد

دانلود رایگان
پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS) سیمونس و گاهر (2005)سوال است و 4 مولفه (زیر مقیاس) شامل تحمل، جذب، ارزیابی و تنظیم دارد و به صورت pdf ارائه شده است. سوالات در طیف لیکرت 5 درجه ای تنظیم شده اند. این پرسشنامه شناسنامه دارد و روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری آن بیان شده است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی


مقیاس تحمل پریشانی (DTS)


تحمل پریشانی هیجانی (DTS)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه