دانلود رایگان


پروژه طرح مرکز بهداشتی و درمانی شهری طراحي - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه طرح مرکز بهداشتی و درمانی شهری - طراحي بيمارستان در202صفحه و با فرمتWORD

دانلود رایگان
پروژه طرح مرکز بهداشتی و درمانی شهری - طراحي بيمارستان پروژه طرح مرکز بهداشتی و درمانی شهری - طراحي بيمارستان در202صفحه و با فرمتWORD
مقدمه
مرکز درمانی بهداشتی شهر یکی از عناصر زنجیره درمانی کشور است که به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران احداث می شود.
مرکز درمانی و بهداشتی مورد نظر به صورت درمانگاه مستقل وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود که می تواند جمعیت 15 هزار نفری محله ای از شهر را پوشش دهد.
رئوس برنامه کار شامل بخش درمانی-بهداشتی و اداری خدماتی می باشد.
از آنجا که موضوع " طرح مرکز بهداشتی و درمانی شهری" به عنوان برنامه طراحی "درس تمرین معماری4" گروه معماری دانشگاه تهران جنوب تعیین شد تصمیم نهایی توسط استاد و دانشجویان این کلاس مبنی بر آن شد که در تجربه یک کار گروهی 9 نفره زیر نظر استاد راهنما جناب آقای مهندس کریم آبادی به مطالعه و طراحی این مرکز بپردازیم.
در این آلبوم دو جلدی سعی بر این شده است که خلاصه ای از مراحل مطالعه –برنامه ریزی و طراحی دانشجویان گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران گردآوری شود .
فهرست مطالب:
مقدمه
پيش گفتار
تئوري و عمل
کليات بيمارستان
اظهارنظرهاي کلي
تقسيم بندي و تعيين حدود
اقتصاد
قوانين طراحي
پيوستگي
مفاهيم طراحي
شکل هاي ساختمان
توصيف شهر تهران (اقليم-تاريخ)
سير تحول كاربري خدمات درماني
حكومت قاجاريه از ناصرالدين شاه تا كودتاي سردار سپه
حكومت پهلوي اول
حكومت پهلوي دوم و حكومت جمهوري اسلامي (بعد از بهمن 1357)
گسترده شهر تهران و الگوي ساختاري آن
سير تحول استخوانبندي شهر تهران
موقعيت استقرار شهر و بستر طبيعي آن
مكان استقرار شهر تهران از شمال به جنوب به 3 منطقه اصلي قابل تفكيك است
ارتفاع و شيب تهران
توسعه ي شهر
زلزله
بررسي احتمالي رويداد گسلش زمينلرزه اي
حريم گسال زمين لرزه اي
گسلش شمال تهران
اقليم
منظر و فضاي سبز
طراحي سايت و جانمايي ساختمان در آن
جاگيري ساختمان
جاگيري ساختمان و طرح سايت
پوشش گياهي – بادشکن
پوشش گياهي – سايه درختان
جاگيري ساختمان و طرح سايت
آب نماها و حوض ها
گياهان مجاور پوسته ساختمان
بام سبز
فرم ساختمان
فرم باز يا بسته
راهبردهاي طراحي ساختمان هاي باز
توصيه هاي عمومي
راهبردهاي طراحي ساختمان هاي بسته
ترکيب معماري
ارتباط ساختمان با زمين
چيدمان عملکردي فضاهاي داخلي (مناطق حرارتي)
آفتابگيري و کنترل تابش
آفتاب و سايه
اندود و پوشش
شيشه
طرح بازشوها
جهت گيري جنوبي
جهت گيري شمالي
جهت گيري شرقي-غربي
دسترسي ها
جانمايي سايت در بافت
موقعيت
مساحت
بافت منطقه
استفاده از زمين در حال حاضر
ديد و منظر
توسعه مجموعه در آينده
برنامه ريزي فيزيکي
جاگيري ساختمان در سايت
تجويز
معيارهاي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان
بخش سوم:برنامه ريزي فيزيکي
مقدمه
مراکز پزشکي، بهداشتي و مطب هاي جمعي
ورودي و لابي
ورودي اصلي
ورودي بيماران سوانح
داروخانه
فضاهاي مراقبتي
عملکرد و ساختار
طرح کلي اتاق ها
گروه هاي پرستاري
واحدهاي مرطوب (توالت و دستشويي)
کلينيک هاي روزانه(جراحي بيماران سرپايي)
سوانح و اورژانس (A&E)
تعيين حدود
آزمايشگاه
راديولوژي
پاتولوژي-سردخانه محل جنازه ها
آشپزخانه
تدارک غذا
رختشويي خانه
بخش جراحي
تمرکز: مزايا و معايب
عملکرد و طرح کلي
سازمان دهي بخش جراحي
فضاهاي اصلي عمل جراحي
مسيرها
اتاق بيهوشي
اتاق به هوش آمدن
دستشويي
اتاق استريل وسايل
اتاق تجهيزات
اتاق استرليزاسيون فرعي
اتاق گچي
امکانات پس از عمل
تکنولوژي اتاق پاکيزه و تهويه مطبوع
بخش هاي بستري
فضاهاي مراقبتي
بخش هاي مراقبت
فضاي درمان مخصوص پزشکي داخلي
زنان و زايمان
معالجات اورولوژي
درمان چشم
اعصاب و روان
پوست
درمان گوش و حلق و بيني (ENT)
نوزادان و کودکان
راهروها، درها، پله ها، آسانسورها
فضاهاي تدارکاتي
تدارکات متمرکز
استريليزاسيون
تدارکات فني
تهويه و گازها
واحد شتسشوي مرکزي
استانداردها
واحد بستري 25 تختخوابي داخلي
واحد بستري 25 تختخوابي جراحي
فضاهاي پشتيباني مشترک بين دو بخش بستري
جمع سطوح ناخالص دو بخش بستري داخلي و جراحي
واحد بستري 25 تختخوابي زنان و زايمان
واحد بستري 25 تختخوابي کودکان
بخش مراقبتي ويژه تجديد حيات ICU
بخش نگهداري نوزادان(نرسري)
بخش اعمال جراحي
بخش اورژانس
ورودي انتظلر و پذيرش بيماران سرپايي
درمانگاه داخلي جراحي زنان و زايمان کودکان
داروخانه بيماران سرپايي
تزريقات و پانسمان
راديولوژي
ورودي اصلي بيمارستان
پذيرش بيماران
سالن تجمع و سخنراني
مرکز استريل
انبار مرکزي
آشپزخانه
رختشويخانه
مورگ
کاخداري
فضاهاي تاسيساتي
نگهباني ورودي اصلي محوطه(ساختمان جانبي)
نگهباني ورودي اورژانس و تدارکات (ساختمان جنبي)
فهرست زير بناي بخشهاي بيمارستان
سطح کل بيمارستان به انضمام ساختمانهاي جانبي
سطح کل زير بناي بيمارستان بدون ساختمانهاي جانبي
نمونه چند بيمارستان ساخته شده
بيمارستان دکتر علي شريعتي
بيمارستان شهداي گمنام
بخش چهارم : مقدمات طراحي
حجم هاي پيشنهادي
حجم هاي منتخب
حجم نهايي
تحقيق سازه هاي بيمارستاني
سازه هاي بيمارستاني
بخش ششم : مصالح ساختماني
بخش هفتم : طرح نهايي


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
طراحي بيمارستان


پایان نامه طراحي بيمارستان


مقاله طراحي بيمارستان


تحقیق طراحي بيمارستان


مقاله در مورد طراحي بيمارستان


دانلود مقاله طراحي بيمارستان


طرح مرکز بهداشتی


پروژه طرح مرکز بهداشتی


پروژه طراحی بیمارستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه