دانلود رایگان


تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی 91 - دانلود رایگاندانلود رایگان عصر کنونی، عصر تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است

دانلود رایگان
تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی 91فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه 1-1- بیان مسئله 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 1-3- فرضیه های تحقیق 1-3-1- فرضیه اصلی
1-3-2- فرضیه های فرعی
1-4- سوالات تحقیق 1-4-1- سوال اصلی
1-4-2- سوالات فرعی
1-5- متغیرهای موجود در تحقیق 1-6- اهداف تحقیق 1-6-1- هدف اصلی
1-6-2- اهداف فرعی
1-7- کاربردهای تحقیق 1-8- روش تحقیق 1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-11- قلمرو تحقیق (زمانی ، مکانی و موضوعی) 1-12- تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی مدیریت دانش: تعاریف و دیدگاه های متفاوتی در خصوص مدیریت دانش وجود دارد و هر یک از نظریه پردازان بر اساس کارکردهایی که برای دانش و مدیریت دانش در سازمان ها قائلند، تعریفی خاص از آن ارائه کرده اند. چرخه دانش[9] : دانش، دانش می آفریند. همان فرآیندهایی که به کار گرفته می شوند تا دانش ایجاد، منتقل و به کار گرفته شود خود منتج به دانش جدید می شود. کارمند دانش را از پایگاه های اطلاعاتی به کار می گیرد تا مشکل مشابهی را که کمی با آن تفاوت دارد حل کند. این راه حل موفق اکنون پایه دانش سازمانی را تشکیل می دهد. به همین ترتیب، ایده هایی را می توان در جلسات بحث و تبادل نظر مطرح کرد تا ایده هایی جدید منتشر شود، ایده هایی که برخی از آنها بینش های جدید باارزشی ارائه می دهد که به دانش سازمان می افزاید. نتیجه، چرخه دانشی است که در آن داده ها به اطلاعات تبدیل می شوند. اطلاعات، دستچین و تقویت گردیده و تبدیل به دانش می شود (آلن رادینگ[10]،1386: 52).
جذب دانش[11] : جذب دانش اشاره به کلیه فعالیت هایی دارد که طی آن دانش مورد نظر در اختیار سازمان قرار می گیرد.
ذخیره دانش[12] : ذخیره کردن،سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیز یاد می کنند ، بخش مهمی از مدیریت دانش کارامد را تشکیل می دهد . در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می شود تا قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد (عطاپور به نقل از نوناکا،1388).
اشتراک دانش[13] : اشتراک دانش عبارت است از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه های اطلاعاتی به طور مکانیزه و غیرمکانیزه و به صورت دوسویه. درحقیقت درصد بالایی از موفقیت مدیریت و چرخه دانش، به تبادل و اشتراک صحیح دانش بستگی دارد و تبادل و اشتراک دانش از فردی به فردی دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش است (رادینگ،1386: 63).
بکارگیری دانش[14] : اشاره به این مطلب دارد که ایده ها و دانش بدست آمده، بدون جهت گیری در مورد اینکه چه کسی آنها را مطرح کرده است، در صورت مفید و مناسب بودن، مورد استفاده قرار گیرد. این حلقه به آمیختن دانش با عمل توجه دارد (عطاپور، 1388).
مسیر شغلی : مسیر شغلی به عنوان "الگوی تجربیات مربوط به کار که مراحل زندگی شخص را در بر می گیرد" تعریف می شود. توسعه مسیر شغلی به اثربخشی شغل در بلند مدت و موفقیت سازمانی کارکنان نگاه می کند (دیوید ا دیسنزو،استیفن پ.رابینز، 1388: 341).
مسیر شغلی
جذب دانش
ذخیره دانش
بکارگیری دانش
اشتراک دانش


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحلیل ارتباط


فرآیند چرخه دانش


مسیر شغلی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه