دانلود رایگان


اصلاح ژلاتین ماهی سردآبی به کمک اسید فرولیک .... - دانلود رایگاندانلود رایگان In this study cold water fish gelatin (CWFG) was modified by ferulic acid (FA) Films based on native and modified CWFG were prepared by addition of 1, 3, a

دانلود رایگان
اصلاح ژلاتین ماهی سردآبی به کمک اسید فرولیک ....Table of contents Figure 1: The effectofadditionferulic acid and ribose sugar on water vapor permeability of cold water fishgelatinfilm 65Figure2: The effect of adding ferulic acid and on water vapor permeability of cold water fish gelatin film 66
Figure 3: The effect of adding ferulic acid and ribose sugar on solubility of cold water fish gelatin film 69
Figure 4: The effect of adding ferulic acid on solubility of cold water fish 70
Figure 5: The effect of adding ferulic acid and ribose sugar on WAC of cold water fish 72
Figure 6: The effect of adding ferulic acid and on WAC of cold water fish 74
Figure 7: Transmittance fish gelatin film color cross-linked with ferulic acid and ribose sugar78
Figure 8: Abosorbance fish gelatin film color cross-linked with ferulic acid and ribose sugar 79
Figure 9Transmittance fish gelatin film color cross-linked with ferulic acid 80
Figure 10: Abosorbance fish gelatin film color cross-linked with ferulic acid 81
Figure 11: The effect of adding ferulic acid and ribose sugar on O.P of cold water fish gelatin film 82
Figure 12: The effect of adding ferulic acid on O.P of cold water fish gelatin film 83Figure 13: FTIR spectra of ferulic acid and ribose sugar in gelatin film. 85
Figure 14: FTIR spectra of ferulic acid in gelatin film 86
Figure 15: Diagram ofabsorption ferulic acidand ribose sugar in cold water fish gelatin based 87
Figure 16: Diagram oftransition ferulic acidand ribose sugar in cold water fish gelatin based88
Figure 17: Diagram ofabsorption ferulic acidwithout ribose sugar in cold water fish gelatin based 88
Figure 18: Diagram oftranision ferulic acidwithout ribose sugar in cold water fish gelatin based 89
Figure 19:Percent tensile strength diagramdifferent concentrations of ferulic acid and ribose sugar in cold water fishgelatinfilm. 92Figure 20:Percent tensile strength diagramdifferent concentrations of ferulic acid in cold water fishgelatinfilm. 92
Figure 21:Percent elongationdiagramdifferent concentrations of ferulic acid and ribose sugar in cold water fishgelatinfilm 93Figure 22:Percent elongationdiagramdifferent concentrations of ferulic acid in cold water fishgelatinfilm. 93
Figure 23:Percent youngs mudulus diagramdifferent concentrations of ferulic acid and ribose sugar in cold water fishgelatinfilm. 94
Figure 24:Percent youngs mudulus diagramdifferent concentrations of ferulic acid in cold water fishgelatinfilm. 94
ist of Tables Table 1: Effect of ferulic acidandthesugarribose on surfaceand color
62
Table 2: Effect of ferulic acidon surfaceand color of cold water fish gelatin film 63
Table 3: Water vapor permeability data for fish gelatin film and ferulic
63
Table 4: Water vapor permeability data for fish gelatin film and ferulic Acid with different concentration 67
Table 5: Result of solubility fish gelatin with adding ferulic acid and ribose sugar for cross-linking 68
Table 6: Result of wac in fish gelatin with adding ferulic acid and for cross-linking 70
Table 7: Result of WAC in fish gelatin with adding ferulic acid and ribose sugar for cross-linking 72
Table 8: Result of WAC in fish gelatin with adding ferulic acid for cross-linking 73
Table 9 :Colorimeter result of ribose sugar and ferulic acid with cold water fish
76
Table10: Colorimeter result of ferulic acid with cold water fish gelatin-based film 77

چکيدهدر این مطالعه ژلاتین ماهی سرد آبی به دو صورت توسط اسیدفرولیک وترکیب اسیدفرولیک وقند ریبوز اصلاح گردید.فیلم های کنترل و ژلاتین ماهی سرد آبی اصلاح شده با اضافه نمودن 1، 3، 5 % فروليک اسید به ژلاتین ماهی سردابی ودر فرمول دیگربا افزودن ریبوز به ترکیبات قبلی تهیه گردید. خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، با استفاده از روش ASTM اندازی گیری شد. FTIR و طیف UV مرئی به دلیل پیدا کردن تداخل شیمیایی و اثرات اتصالات عرضی فرولیک اسید اسکن شد. مشاهدات نشان داد که اصلاح ژلاتین ماهی سرد آبی با فرولیک اسید وتواما با اسید فرولیک وقند ریبوزمی تواند بر روی خواص عملکردی فیلم تاثیربگذارد اما اضافه نمودن ریبوز می تواند خواص مکانیکی را بیشتربهبود دهد کاهش نفوذ اکسیژن و بخار آب وتاثیربر روی ظرفیت جذب آب و حلالیت در فیلم ژلاتین ماهی سرد آبی مشاهده شد. بررسی FTIR نشان داد که یک پیک جدید در 2800-2900 ظاهر شده که نشان دهنده آن است که اتصالات عرضی اتفاق افتاده است. طیف UV مرئی نشان داد که تفاوتی بین فیلم ژلاتین ماهی سرد آبی اصلاح شده با فیلم کنترل در خواص جذب و عبور در uv (nm 200-400) وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان داد که ژلاتین ماهی سرد آبی اصلاح شده در هردو فرمول را می توان به عنوان هیدروژل در کشاورزی، مواد غذایی و صنایع دارویی استفاده نمود.
Abstract -1, that proved crosslinking happened. UV-Visible spectra were showed that modified CWFG films have different transmission and absorption in UV (200-400nm) properties from native films. Modification of CWFG cause improve water absorption capacity and water solubility of the films. The results revealed that modified CWFG can be used as a hydrogel in agriculture, food, and pharmaceutical industries.
Chapter 1: Introduction .1. Background 1.2.1. Protein
  1. Films made from protein can supplement the nutritional value of the food.
  2. The mechanical properties of protein-based edible films are also better than those of polysaccharide and fat- based films because proteins have a unique structure (based on 20 different monomers) which confers a wider range of functional properties, especially a high intermolecular binding potential.
  3. Protein-based edible films can form bonds at different positions and offer high potential for forming numerous linkages [2].
1.2.3. Benefits of cold water fish gelatin:
  1. By product: cold water fishgelatin isprepared a combinationofcheapsourcesof fishskinand bonecan be achieved from seafood processing waste during fillet and canning. The waste from fishprocessing after filleting can account for as much as 75%of the total catch weight. About 30% of such wasteconsists of skin and bone with high collagen content [7].Content 10-15% gelatin extract from fish skin and bone reprted by Pazooki 2012[81].
  2. Halal and kosher markets: Fishgelatinisa suitable alternative toporkproductsbecause consumption of pork meatandits related products such as gelatin is forbiddeninIslamandJewish. Especially intheMiddle East, where a largepopulationofMuslims living [7, 9].
  3. Vegetarian market: Consumption offishandfishgelatincould be anacceptablealternativeto avoid theuse ofmeat andpoultrytobevegetarians [7, 9].
  4. BSE or “mad cow disease : Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) cause Neurological disease that thisdisease canspread toother countriesintheexport ofcontaminated meat and meatproducts.[7, 9].
1.3 Gelatin modification 1.3.1 Differences of fish gelatin with others gelatin: 1.4. Research questions and Research objectives 1.4.1. Research questions:
  • Are Ferulic acid and ribose increasing the sol-gel transition temperature of cold water fish gelatin?
  • Are Ferulic acid and ribose improving properties of films based on cold water fish gelatin?


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اصلاح ژلاتین ماهی سردآبی


کمک اسید فرولیک


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب صوتی بینایی اثر ژوزه ساراماگو

استانداردها و ضوابط مجتمع مسکونی

ميكروکنترلر Atmega 16

گزارش کارآموزی کامپیوتر، سازمان تامین اجتماعی.

مقاله درمورد شيمي عمومی

دانلود حل تمرین حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری

دانلود برنامه تشخیص صورت انسان با توجه به رنگ

تحقیق درباره جوشکاري با ليزر

نقشه قسمت GUIDE PLATE 1 از دستگاه Pinch roll

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویریHD به صورت رایگان