دانلود رایگان


نامه نگاری - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 114 نامه نگاری Comunicación y Gerencia عناوین موضوعات کارگاه نامه نگاری و مکاتب

دانلود رایگان
نامه نگاریفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
نامه نگاری Comunicación y Gerencia عناوین موضوعات کارگاه نامه نگاری و مکاتبات اداری آشنایی با تقسیم بندی نامه ها ریخت شناسی نامه ها شیوه نگارش نامه ها انواع نامه های اداری و مراحل تهیه آنها اصطلاح شناسی مکاتبات اداری نامه ها و شکایات حقوقی اسناد و نوشته های حقوقی آشنایی با سبک نگارش انواع نامه های تسلیت ، تشکر ، دعوت ، خانوادگی و دوستانه ، خداحافظی ، تودیع و معارفه و ... اهمیت مکاتبات اداری یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدف های سازمان، ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته های اداری است . مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد. یکی از ارکان ساختار ادارت، نوشتار اداری است که از سویی دیگر بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان است. اهمیت مکاتبات اداری ارزش قانونی محتوای نامه از حیث پیام ، نوع نگارش و استناد می تواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد. سند حکومتی است و آثار سیاسی ، حقوقی ، اقتصادی و اسنادی بر آنها مترتب است. عمده ترین و موثرترین وسیله ارتباطی در سازمانها است. 25 درصد وقت مدیران صرف نامه های اداری می شود. برقرای ارتباط و تبادل اطلاعات انعکاس فعالیتهای ادارات و موضوعات گوناگون شناخت اوضاع اجتماعی و فرهنگی استفاده از اسناد و مدارک برای قضاوت انتقال معلومات و تجارب حال به آینده نقش نامه ها و مکاتبات اداری تعريف نامه ی اداری نامه ی اداری، نوشته ای است که برای انجام يک کار اداری، آموزشی، اطلاع رسانی و .....تهيه و ميان اداره ها، سازمان ها، شرکت ها و افراد، مبادله می شود. هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ارتباط در داخل یا خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد اصطلاحاً نامه اداری نامیده میشود . کلیه مکاتباتی که با هدف معیین و مشخص فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین بین سازمانها به منظور برقراری ارتباط مبادله می گردد . انواع نامه ها انواع نامه های اداری بر اساس نوع گيرنده نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار: نامه های اداری از نظر سطوح ارتباطی انواع نامه ها از نظر موضوع : ابعاد نامه های اداری ریخت شناسی نامه های اداری اجزای نامه ی اداری آغاز نامه های اداری برخی از ويژگی های يک نامه ی اداری خوب متن نامه اداری باید چگونه باشد؟ نامه را با چه عبارتی آغاز کنيم؟ نام و عنوان مخاطب نامه را چگونه بنويسيم؟ نام و عنوان مخاطب نامه را چگونه بنويسيم؟ آغاز نامه آغاز نامه آغاز نامه ويژگی های متن نامه مقدمه نامه شیوه نگارش متن نامه های اداری انتخاب واژگان نامه ها انتخاب واژگان پايان نامه پایان نامه های اداری در پایان از محضر آن مقام عالی استدعا دارد دستور فرمایید تا در دراستای …. . خواهشمند است در این خصوص دستورات لازم را به مسئولان ذی ربط داده تا هم موجب حل مشکل ….. و جلب رضایت خداوند متعال گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تعیین تکلیف نهایی و تامین حقوق حقه کلیه ذینفعان یاد شده دستور رسیدگی عاجل صادر فرمایید نکته آخر این که شایسته است … به امید سعادت و نیک بختی جنابعالی و دیگر همکاران محترم مجموعه … نام و عنوان امضا کننده گيرندگان رونوشت ابلاغ : رساندن پیام و نامه ها و دستور به کارکنان ـ اخطاریه ها ، احضاریه ها و بخشنامه ها ارسال : با احترام ، به پیوست نامه ..... برای استحضار ارسال می شود.آیین نامه اجرایی ندارد. اطلاع : به پیوست تصویر موافقت نامه .... برای اطلاع و اقدام ارسال می شود.(آگاهی) استناد : نامه پشتوانه اجرایی و قانونی دارد و مستند به اصول ، مواد ، تبصره ، صورتجلسه ها و مصوبات قانونی است.(کاربرد: مواقعی که بخواهند مجوز یا دستوری را برای لازم الاجرا کردن موضوعی به اطلاع گیرنده برسانند.) اعاده (بازگشت): استفاده حقوقی ـ با احترام ، به پیوست مدارک ارسالی برای تجدید نظر و تکمیل بازگردانده می شود. اعلام : برای اطلاع دادن و پایان کار و چگونگی اجرای کار استفاده می شود.با سلام و احترام ، وصول یک جلد.... با عنوان ... اعلام می گردد. اقدام ، اقدام لازم / مقتضی : رایجترین ترکیبات اداری در پایان نامه برای بیان حدود اختیارات قانونی و اجرایی ـ به پیوست تقاضای آقای ... برای رسیدگی و هر گونه اقدام ، ارسال می گردد. اقدام فرمایید : لازم الاجرا بودن حکمی را می رساند. برای هر گونه اقدام : حکم دستور ندارد و اختیار با گیرنده نامه است.در مواردی است که فرستنده نی تواند امر و نهی کند و به لحاظ جنبه همکاری و ارشادی و یا به عنوان خواهش فرستاده می شود. اطلاع و اقدام مقتضی : گیرنده نامه در اقدام مخیر است. انضمام ، پیوست : به پیوست دو جلد کتاب با عنوان .... برای بهره برداری لازم ، ارسال می شود. ایفاد : ترکیب محترمانه مانند ارسال می گردد و تقدیم می گردد.(از پایین به بالا) بازگشت / عطف : نامه ای در پاسخ به یک موضوع مشخص با توجه به متن دریافت شده به مرجع صادرکننده نامه ـ با احترام بازگشت به نامه شماره555 مورخ 1394/4/5 / قرارداد شماره666 نظر به اینکه یک مرحله از قرار داد ..... بخشنامه : دستوری است. نظر به برگزاری کنگره زیست شناسی ایران با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در دانشگاه علامه طباطبایی ، مقتضی است تمامی دستگاهها و نهادهای ....در برگزاری شایسته کنگره با .......... همکاری نمایند. پیرو : ادامه دنباله نامه قبلی ـ هدف : پیگیری ، اصلاح و فرستادن اطلاعات اضافی * نوشتن شماره نامه ، تاریخ و موضوعات قبلی ضروری است. پیرو نامه شماره 777 مورخ 1394/4/6 در خصوص اعزام افراد برای دوره آموزشی خواهشمند است نتیجه اقدامات را تا تاریخ ..... اعلام فرمایید. پی نوشت : نوشتن دستور اجرای اقدام حسب الامر : بر اساس/ برابر/ برطبق/ بر حسب / بنا بر امر / بنا بر دستور / بر اساس استفاده و کاربرد : در ابلاغ اوامر و دستورات مقامهای بلندپایه ـ سلام ، با احترام ، نامه شماره ... مورخ .... نیروی زمینی، حسب الامر فرمانده محترم نیرو برای اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می گردد. حکم : انتصاب / انتقال/ ماموریت ـ به موجب این حکم ، جناب عالی به سمت .... منصوب می شوید . امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام دادن امور محوله موفق و موید باشید. بازگشت به نامه شماره ..... مورخ ..... ضمن موافقت با انتقال آقای .... به ............. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور حکم اشتغال ، ارسال پرونده استخدامی و ... اقدام لازم ... به موجب این حکم به شما ماموریت داده می شود برای بررسی مسایل فرهنگی دانشگاه از روز یکشنبه به ان شهرستان عزیمت فرمایید. کان لم یکن: باطل کردن ـ با توجه به اسخ نامه شماره ... مروخ .... سازمان ..... ، بدینوسیله حکم قرارداد مورخ .... و حکم استخدام پیمانی ...... کان لم یکن تلقی می شود. مقرر گردید : حاصل نظریات و تصمیمات گرفته شده در جلسات برای اجرا و اقدام. توصیه های کلی صورت ظاهری : نوع و اندزه قلم ـ رنگ و جنس کاغذ ـ کاغذ 80 گرم ـ ساده و سفید ـ قلمها : نازنین ، بدر ، لوتوس ـ 10 تا 14 صورت زبانی : واژه ها ـ جملات و سبک نگارش اخوی ـ داداش ـ برادر ـ خوب و نیک ـ اینجانب و بنده ، صورت معنایی : روح و معنای کلمات ، مفاهیم به کار رفته در متن خواهانم ، خواستارم ـ زندگی ، زندگانی ، فوت و وفات بازبينی نامه آسيب شناسی نامه های اداری آسيب شناسی نامه های اداری آسيب شناسی نامه های اداری آسيب شناسی نامه های اداری آسيب شناسی نامه های اداری نمونه نامه درخواست تشویقی جهت کارمندان نمونه نامه در خصوص عدم پاسخ یک اداره به نامه ارسالی نمونه نامه درخواست مرخصی نامه اداری داخلی- با ماهیت هماهنگی نامه اداری داخلی- با ماهیت دستوری نمونه نامه استفای اداری نمونه آگهی استخدامی نمونه نامه اداری ـ نامه اداری خارجی انواع متنهای کوتاه رسمی : واژه های کلیدی سپاس نامه ها : مهمترین واژه هایی که در تهیه سپاس نامه ها کاربرد دارند ، عبارتند از : لوح سپاس مقام معظم رهبری: ماه رمضان، بهار خودسازى انسان و انس با خدا ، فرصت عروج و اعتلاى روح انسان و ماه ضيافت و رحمت الهى است. در بهار قرآن ، سر بر آستان حضرت دوست می ساییم و در جوار سفره های پربرکت افطار او را به کرامت دریای بیکران نعمتهایش سپاس می گوییم. همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم عضو محترم / مسئول محترم به آیین سپاس ، این لوح به پاس قدردانی از حضور فعالانه ، تلاشهای بی شائبه و همکاری شایسته شمادر برگزاری طرح بزرگ ضیافت اندیشه در دانشگاه علامه طباطبایی تقدیم حضور شما می شود. توفیق و سعادت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی از پروردگار عالمیان خواهانیم. واژه های کلیدی تبریک نامه ها : مهمترین واژه هایی که در تهیه تبریک نامه ها کاربرد دارند ، عبارتند از : ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد خجسته زادروز مسعود آخرین جام جم هدایت ، حضرت محمدمصطفی ، مبارک و فرخنده باد.(رحمه للعالمین ، خاتم النبیین ، حجه الحق ، آخرین واسطه فیض سرمدی ، پیام آور صلح و دوستی ، عصاره نبوت ، ختم رسالت ، حضرت ختمی مرتبت ، درخشش واپسین کهکشان نبوت ، گوهر گنجینه امامت ، فخر عالم امکان ، ختم رسولان ، تکمیل کننده ادیان ، بهترین بنده خدا ، خورشید درخشان سپهر نبوت ، خورشیده تابنده آسمان نبوت، سالروز نزول جبرئیل امین بر قلب نازنین محمد امین مبارک باد.) سالروز ولادت با سعادت بانوی آب ، همسر آفتاب ، حضرت فاطمه زهرا(س) خجسته و فرخنده باد. کوثر کثیر هستی ، زهرای اطهر ، قرار قلب مصطفی ، شمع دل افروز علی مرتضی ، گل خوشبوی گلستان محمد ، سرچشمه زلال فیض سرمد ، دردانه خدیجه کبری ، عزیز دل مصطفی ، شمع دل افروز علی مرتضی ، ایت مهر و ایثار ، ام ابیها ، تفسیرگر سوره کوثر ، ریحانه نبی ، گل یاس عصمت ، گل یاس نبوی ، محرم اسرار علی ، واژه های کلیدی تسلیت نامه ها : مهمترین واژه هایی که در تهیه تسلیت نامه ها کاربرد دارند ، عبارتند از : دیده بر جهان بستن روی در نقاب خاک کشیدن جان به جان تسلیم کردن رجعت رحلت رحیل شهادت عروج فقدان وفات السلام علیک یا روح ا.... بیست و ششمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ، حضرت امام خمینی(ره) را به همه رهروان و پیروان آن رهبر فرزانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند تبارک و تعالی می خواهیم همه ما را در جمع ادامه دهندگان راه آن فقید سعید قرار دهد. ضمن گرامی داشت یاد و خاطره آن رهبر فقید ، از مردم شریف دعوت می کنیم در مراسم بزرگداشت شانزدهمین سال ارتحال ملکوتی امام راحلشان شرکت فرمایند. نصراله مردانی ، شاعر حماسه های عاشورایی ، از ستیغ سخن گذشت و به ملکوت اعلی پیوست. همو که حریم جانش بهاریه غزل بود و گلبرگهای شعر ، اقلیم اندیشه اش را گلستان ساخته بود. حوادث طبیعی جاری شدن سیل در منطقه سیستان ، شماری از هموطنان عزیزمان را در غم فراق عزیزان و رنج از دست دادن خانه و کاشانه ماتم زده کرده است. وقوع این حادثه اندوهبار را به اهالی محترم سیستان و به ویژه بازماندگان فاجعه جاری شدن سیل ، تسلیت می گوییم و از خداوند سبحان برای همه درگذشتگان طلب آمرزش و برای بازماندگان .... یادبودها به مناسبت درگذشت استاد دکتر کاتوزیان ، مجلس یابودی با حضور ارادتمندان آن شادروان فقید برگزار می شود. از علاقمندان و مریدان آن فرهیخته زنده یاد دعوت می شود با حضور در این مجلس ، ضمن ابراز مراتب قدردانی خود ... آخرین برگ از دفتر زندگی اندیشمند وارسته و دانشمند برجسته استاد .................. ، ورق خورد و وجود شریفش از دریچه عروج به پیشگاه معشوق مشرف شد. غم از دست دادن این گوهر پنهان در خاک ، سخت جانسوز و غمناک ؛ و اکنون ماییم و حسرت دیدار تا قیامت به انتظار. نامش ماندگار و یادش گرامی باد. دعوت نامه با سلام و احترام ، حضور ارزشمند سرکار عالی و همراهان را در همایش هنر مفهومی گرامی می داریم. با سلام و احترام ، از جناب عالی دعوت می شود در همایش ..................... که با هدف برگزار می شود ، شرکت فرمایید. پژوهشگر ارجمند دومین همایش فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه همزمان با هفته پژوهش در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. مقدم شما را در این همایش گرامی می داریم. با کمال امتنان از جناب عالی دعوت می شود در همایش ملی ............ که با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در شهرستان ..... برگزار می شود شرکت فرمایید. همایش .............. با حضور مسووالان و دست اندرکاران این عرصه برگزار می شود. مفتخر خواهیم بود با تشریف فرمایی خود زینت بخش این محفل علمی باشید و از نظریات ارزنده بهره مندمان فرمایید. سرور گرامی از جناب عالی دعوت می شود از غرفه انجمن علمی دانشجویی در هفتمین جشنواره ملی حرکت که در محل دائمی نمایشگاههای دانشگاه شیراز برگزار می شود شرکت فرمایید. متنهای آمیخته نوروز و محرم سلام برحسین و بهار سرخ نینوا در آستانه حلول سالی قرار داریم که نوروزش با ماه شور و شعور و شهادت ، ماه محرم قرین شده است و بر سر سفره هفت سین مردی می نشیند که هوا را از عطر شهادت آکنده می سازد.از درگاه خدای فرودین و محرم می خواهیم سال جدید را سالی سرشار از رحمت ،برکت و سلامتی برای جناب عالی و خانواده محترمتان مقدر فرماید و همه ما را در زمره رهروان حقیقی سالار شهیدان ، امام حسین(ع) قرار دهد. بهار ارمغانی است از اراده لایزال پرودگار ، و این بار در آستانه احیای طبیعت ، و واپسین گامها به سوی نوشدن ، نسیم دلنواز معنویت ، عطر حماسه ای ماندگار را پراکنده است ؛ و این چنین ، در بزرگداشت یاد آین خیزش الهی و در نکوداشت فلسفه قیام حسینی ، به استقبال سال نو می رویم و نوروز را گرامی می داریم . در بهار آزادگی ، سالی سرشار از نعمت و برکت را برای شما و خانواده محترمتان آرزومندم. تقارن لطیف ترین و بی نظیرترین حماسه شیدایی ، عید قربان با سبزترین عید طبیعت ، نوروز خجسته باد. نهضت خمینی از حماسه حسینی سرچشمه گرفت و امروز تاریخ ، این رویداد بزرگ را در بهمن قرین یکدیگر ساخته است. امسال حماسه سرخ عاشورا را در بهمن سبز تجربه می کنیم و روان پاکشهدای این دو حماسه بی بدیل را درود می فرستیم. محرم و بهمن ، یادآور بزرگترین حماسه های ظلم ستیزی و ازادگی تاریخ بشرند، در آن حسین(ع) حماسه آفرید و در این ، بزرگ مردی از دیار خمین، آن عاشورا برای شیعیان جاودانه شد و این بهمن برای ایرانیان . تقارن این دو رویداد تاریخ ساز را گرامی می داریم و درس عاشورا را در بهمن مرور می کنیم. جناب آقای با تقدیم صمیمانه ترین تبریکها به مناسبت فرارسیدن زادروز ولادت هشتمین اختر تابناک ... حضور شما را در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره رضوی گرامی می داریم. ويرايش نامه عوامل خروج از زبان معيار خروج از قواعد دستوری در چه مواردی ميان نهاد جاندار و غير جاندار تفاوتی نيست؟ نهاد اسم جمع نهاد مبهم شيوه ی درست نوشتن شيوه املای درست کلمات جمع بستن مطابقت صفت و موصوف ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ابهام معنايی ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه ويرايش نامه حرف اضافه، حرف ربط، حرف نشانه حرف اضافه، حرف ربط، حرف نشانه کاربرد دو حرف ربط در جمله های مرکب استفاده از مجهول نابجا در جمله نشانه های نگارشی ويرگول، کاما يا درنگ نما: ميان دو جمله ی پايه و پيرو: * اگر شب ها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. برای عطف کلمه ها، جمله ها، عبارت ها و سازه های هم پايه: * افزايش قيمت جهانی کاغذ، تأخير در انجام واردات، آسيب ديدگی کارخانه ی مازندران، بازگشايی مدارس در کشور و اختلاف عرضه و تقاضا، موجب افزايش شديد قيمت کاغذ شد. در آغاز و پايان جمله ها يا عبارت های معترضه که به صورت صفت، بدل، جمله ی تفسيری، توضيحی يا دعايی می آيد: * ابوسعيد، که رحمت خداوند بر او باد، عارفی وارسته بود. نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی نشانه های نگارشی پيام تبريک پيام تبريک پيام تسليت پيام تسليت پایان
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق، پاورپوینت دانشجویی،مقاله،تحقیق دانشجویی، تحقیق دانش آموزی، پاورپوینت،پروژه درسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه