دانلود رایگان


حسابداري داراييهاي نامشهود(استانداردهای - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 69 حسابداري داراييهاي نامشهود(استانداردهای حسابداري ) 1/69 استاندارد حسابداري شم

دانلود رایگان
حسابداري داراييهاي نامشهود(استانداردهای حسابداري )فرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
حسابداري داراييهاي نامشهود(استانداردهای حسابداري ) 1/69 استاندارد حسابداري شماره 17 حسابداري داراييهاي نامشهود (تجدیدنظر شده1386) 2/69 @fileaccunting هدف استاندارد هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي نامشهود است . موضوعات اصلي در حسابداري داراييهاي نامشهود عبارت از معيارها و زمان شناخت دارايي ، تعيين مبلغ دفتري (شامل هزينه استهلاك ) و موارد افشاست. 3/69 دامنه کاربرد الزامات اين استاندارد بايد در مورد حسابداري كليه داراييهاي نامشهود بكار گرفته شود مگر در موارد زير : الف . مخارج قبل از بهره برداري (استاندارد حسابداري شماره 24). ب . سرقفلي ناشي از تركيب واحدهاي تجاري ( استاندارد حسابداري شماره 19 ). ج . حق امتياز معادن و مخارج اکتشاف، توسعه و استخراج معادن، نفت، گاز طبيعي و منابع مشابهي که احيا شونده نيست. د . داراييهاي نامشهودي که در روال عادي عمليات واحد تجاري به قصد فروش نگهداري مي شود (استانداردهاي حسابداري شماره 8 يا 9). ه . اجاره ها ( استاندارد حسابداري شماره 21 ). 4/69 دامنه کاربرد اين استاندارد براي مخارج تبليغات، آموزش، تحقيق و توسعه نیز بکار مي رود. اگرچه اين فعاليتها ممکن است منجر به ايجاد يک دارايي با ماهيت عيني گردد (براي مثال نمونه سازي يک محصول)، اما عنصر عيني دارايي نسبت به جنبه نامشهود آن، يعني دانش مستتر در آن، در درجه دوم اهميت قرار دارد. 5/69 دارايي نامشهود دارايي قابل تشخيص غيرپولي و فاقد ماهيت عيني است. ويژگيهاي دارايي نامشهود ويژگيهاي دارايي نامشهود شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل خالص جريان ورودي منافع اقتصادي آتي دارايي توانايي و قصد استفاده از دارايي نامشهود اندازه گيري بهاي تمام شده به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي نامشهود به گونه اي قابل اتکا نمونه هايي از مخارجي که در بهاي تمام شده دارايي نامشهود منظور نمي شود اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي نامشهود به گونه اي قابل اتکا اندازه گيري ارزش منصفانه دارايي نامشهود تحصيل شده در ترکيب تجاري علامت تجاري و نام تجاري علامت تجاري و نام تجاري اندازه گيري اتکاپذير ارزش منصفانه مخارج بعدي پروژه تحقيق و توسعه در جريان تحصيل شده اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي نامشهود به گونه اي قابل اتکا یک معاوضه در صورتی دارای محتوای تجاری است که : مبنای قیمتگذاری دارایی تحصیل شده از طریق معاوضه (به ترتیب): اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي نامشهود به گونه اي قابل اتکا دلایل ناتوانی در شناخت دارایی نامشهود ایجاد شده: تحقیق نمونه هايي از فعاليتهاي تحقيق توسعه شرایط شناخت مخارج توسعه به عنوان دارایی نامشهود نمونه هايي از فعاليتهاي توسعه علايم تجاري، حق نشر و اقلام داراي ماهيت مشابه ايجاد شده در داخل واحد تجاري بهاي تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري نمونه هايي از مخارج قابل انتساب به شرح زير است: مخارج اداري و عمومي و فروش شناخت هزينه شناخت هزينه مخارج فعلي نمونه مخارجي كه در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود: شناخت هزينه مخارج گذشته اندازه گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه بايد به بهاي تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته و هرگونه كاهش ارزش انباشته منعكس شود. اندازه گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه تجديد ارزيابي شرايط ارزيابي شرايط ارزيابي عمر مفيد عمر مفيد عوامل موثر در تعيين عمر مفيد دارايي نامشهود : نکاتی راجع به عمر مفيد دارایی نامشهود نکاتی راجع به عمر مفيد دارایی نامشهود ناشي از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني تاثیر عوامل اقتصادي و قانوني بر عمر مفيد دارایی نامشهود وجود عوامل زير، ازجمله مواردي است که بيانگر توان واحد تجاري براي تمديد حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني بدون صرف مخارج عمده است: داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين دوره و روش استهلاک داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين دوره و روش استهلاک داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين ارزش باقيمانده داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين بررسي ادواري دوره و روش استهلاک داراييهاي نامشهود با عمر مفيد نامعين داراييهاي نامشهود با عمر مفيد نامعين بررسي عمر مفيد قابليت بازيافت مبلغ دفتري ـ زيان كاهش ارزش قابليت بازيافت مبلغ دفتري ـ زيان كاهش ارزش بركناري و واگذاري بركناري و واگذاري افشا افشا افشا افشا داراييهاي نامشهود اندازه گيري شده براساس روش تجديد ارزيابي افشا مخارج تحقيق و توسعه تاريخ اجرا مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،چزوه آموزشی،پاورپوینت دانشگاهی،پروژه دانشگاهی،پاورپوینت آموزشی،تحقیق دانش آموزی،پاورپوینت دانشجویی،درس،کار دانشجویی،تحصیل،درس،مدرسه،پاورپوینت رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه