دانلود رایگان


دانلود مقاله و پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد - دانلود رایگاندانلود رایگان حقوق و دستمزد

دانلود رایگان
دانلود مقاله و پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزدسیستم حقوق و دستمزد عنوان مقاله : سیستم حقوق و دستمزد
قالب بندی : Word,PPT

شرح مختصر : کنترل داخلی مناسب برای سیستم حقوق و دستمزد مانند سایر روشهای کنترل داخلی شامل تقسیم دقیق وظایف و مسئولیت ها در سیستم حقوق و دستمزد است.
در اغلب مؤسسات وظایف و مسئولیت های حقوق و دستمزد بین دوایر زیر تقسیم شده است:
۱-دایره کارگزینی
۲-دایره ثبت اوقات کار
۳-دایره حقوق و دستمزد
۴- دایره پرداخت
کنترل داخلی موثر بر سیستم حقوق و دستمزد شامل تفکیک دقیق وظایف بالا از یکدیگر، انجام هر یک از وظایف توسط دایره مربوط به صورت جداگانه و عدم تداخل این وظایف با یکدیگر است.
دایره کارگزینی :
وظیفه عمده ی این دایره تأمین نیروی کار لازم برای قسمتهای مختلف مؤسسه است. دایره ی کارگزینی، آیین نامه های استخدامی را تهیه می کند و به برنامه های آموزشی و شرح وظایف و ارزیابی مشاغل می پردازد. استخدام کارکنان جدید ممکن است برای جایگزینی با کارکنان دیگر و یا برای توسعه ی فعالیت های مؤسسه صورت گیرد. این دایره با هماهنگی مسولین سایر سایر دوایر، شرایط و تعداد کارکنانی که باید استخدام شوند تعیین و با رعایت مقررات استخدامی مؤسسه اقدام به استخدام کارکنان جدید می کند.
پس از انجام مراحل مختلف استخدام، دایره کارگزینی سوابقی را که نشان دهنده تاریخ استخدام، نرخ حقوق و دستمزد تصویب شده و کسور مربوط به کارمند جدید را به دایره حقوق و ذستمزد ارسال می کند.
محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات و خالص دریافتی هر یک از کارکنان و تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد بر اساس کارتهای ساعت ارسال شده از دایره ثبت اوقات کار، در دایره حقوق و دستمزد انجام می شود و بطور کلی که محاسبات پردازش داده های به سیستم حقوق و دستمزد را انجام می دهد و داده های مربوط به دایره حقوق و دستمزد شامل گزارش ساعات کار نرخ حقوق و دستمزد و کسورات است
فهرست :
حقوق و دستمزد
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
دایره کارگزینی
دایره ثبت اوقات کار
ماشین ساعت زن
دایره حقوق و دستمزد
دایره پرداخت حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد
صورتحساب حقوق و دستمزد
اضافه کاری
پاداش
درآمد کارکنان (حقوق و دستمزد ناخالص )
کسور مربوط به درآمد کارکنان
حق بیمه سهم کارکنان
مالیات حقوق
سایر کسور
مبلغ خالص قابل پرداخت
حق بیمه سهم کار فرما


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حقوق و دستمزد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه