دانلود رایگان


دانلود رایگان کتاب پیشگویی های نوستراداموس pdf - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود رایگان کتاب پیشگویی های نوستراداموس pdfکتاب:(پیشگویی های نوستراداموس)
پیشگویی های نوستراداموس)نوستراداموس از طب به علوم ناشناخته و پیشگویی روی آورد. به دنبال شیوه های مرسوم آن دوره، نوستراداموس تقویم نجومی سنه ۱۵۵۰ را نوشت و برای اولین بار نام خود را به پیروی از شیوهٔ لاتین از نستردام به نوسترداموس تغییر داد.(پیشگویی های نوستراداموس) او از کامیابی نوشتن سالنامه چنان انگیزه یافت که تصمیم گرفت هر سنه یک یا چند سالنامه نجومی بنویسد.(پیشگویی های نوستراداموس) گفته می شودد که کلاا درر ااین ااثرات نوستراداموس کمینه ۶ هزاار و ۳۳۸ موررد پیشگویی، وحدااقل ۱۱ تقویم موجود ااست که شرروع تماامی آان هاا برر خلااف آانچه که گااهی اانگار می شد درر ماراس نیست، بلکه درر ااول ژوئن ااست. درر پی نوشتن ساال ناامه هاای نجومی بود که نجیب زاادگان و دیگرر ااشخاص مهم ااز نقاط دورر تقااضاای بخت بینی و ااظهار نظرر درر باره اآینده راا ااز نوسترااداموس کرردند و ااو برر خلاف آانچه که طاالع بیناان حرفه اای اانجام می داادند ااز مشتریانش می خوااست که ااطلاعات مرربوط به جدااول زاایش راا که بخت بینی برر ااساس آان هاا بود ریزبین اارائه کنند .(پیشگویی های نوستراداموس)
کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی)
کتاب:فارسی
سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره ارشمیدس

واتر پمپ کاميون

مقاله درباره انقلاب فرانسه

مقاله احادیث درباره تربیت

مبانی نظری معماری 192 صفحه

طرح برش شبرنگ کورلی آیه وان یکاد

بلوک دو بعدی اتوکد ترن و لوکوموتیو

مصرف دوهفته مکمل ال کارنیتین بر استرس اکسیداتیو

دانلود رام رسمی فارسی اندروید ۲٫۳٫۵ برای HTC Wildfire S

دانلود کارگاه خیانت زناشویی