دانلود رایگان


طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و - دانلود رایگاندانلود رایگان از آن زمان که انسان انديشيدن را آغاز کرد٬ همواره کلمات و عبارت هايي نظير خوب٬ بد٬ جوان٬ پير٬ بلند٬ کوتاه٬ گرم٬ سرد٬ زشت٬ زيبا و ... را به زبان جاري ساخته ک

دانلود رایگان
طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و متد تاپسيس فازي براي انتخاب مناسب ترين محصول wordکلمات کليدي: منطق فازي(FL)٬ سيستم هاي خبره کمک به تصميم (FEDSS)٬تصميم گيري چند معياره (MCDM)٬ روش شباهت به گزينه ايده ال فازي (FTOPSIS) ٬ روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 5
فصل سوم: روش تحقیق 50
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 56
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 69
فهرست جداول
فهرست اشكال
فصل اول
کليات تحقيق
١-١ مقدمه
1-2 تعريف مساله:
1-3 اهداف تحقيق :
[1]براي کمک به تصميماتي است که هم از ضررهاي خريدار جلوگيري کند و هم شرکت توليد کننده محصولات خود را به مشتريان به درستي معرفي کرده و زمينه ساز شرايط برد-برد [2]شود. در اين معماري جديد که با استفاده ازمتد هايFTOPSIS[3]وFEDSS[4]از بين انبوه محصولات و امکانات مختلف در بازار بهترين و مناسب ترين محصول را از جهت معيارهاي مختلف با همکاري خبرگان به ما پيشنهاد مي کند. اين معماري به دليل استفاده از منطق فازي از عدم قطعيت و ابهام که در تعاملات انساني وجود دارد پشتيباني مي کند و باعث ايجاد نتايج روشن ومنطقي مي شود که در محيط هاي پيچيده با تعداد زيادي از معيارها[5] و گزينه هاي[6] مختلف پاسخ هاي راضي کننده اي ارائه مي دهد.
1-4 ضرورت انجام تحقيق :
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1 مفاهيم اوليه مجموعه فازي
تعريف 2- 1 : (مجموعه فازي) فرض کنيد نشان دهنده مجموعه مرجع باشد. آن گاه زير مجموعه فازي از به وسيله يک تابع عضويت که بيانگر نگاشت زير است تعريف مي شود.
2-1-1 نمادگذاري مجموعه هاي فازي :
مثال 2- 1 : يک هتل را در نظر بگيريد که داراي اتاق هايي با تعداد تخت هاي از يک تا شش است. بنابراين مجموعه انواع اتاق هاي موجود است که در آن ، تعداد تخت هاي يک اتاق در نظر گرفته مي شود. اگر مجموعه فازي : " اتاق هاي مناسب يک خانواده ٤ نفره " باشد. تابع عضويت آن را به صورت زير در نظر مي گيريم:
2-1-2 عملگرهاي مجموعه اي
تعريف 2-2:مجموعهيفازي را تهي گوييم اگر به ازاي هر
تعريف 2-3 : مجموعه ي فازي را تام گوييم اگر به ازاي هر
تعريف 2-4 : را زير مجموعه ي فازي گوييم و مي نويسيم اگر به ازاي هر داشته باشيم:
تعريف 2-5 : دومجموعه ي فازي و را مساوي گوييم و مي نويسيم اگر به ازاي هر داشته باشيم:
تعريف 2-6 : اشتراك دومجموعه ي فازي و به صورت يك مجموعه ي فازي به ازاي هر با تابع عضويت زير تعريف مي شود:
تعريف 2-7 : اجتماع دومجموعه ي فازي و به صورت يك مجموعه ي فازي به ازاي هر با تابع عضويت زير تعريف مي شود:
تعريف 2-8 : مجموعه ي فازيمتمم مجموعه ي فازي ، توسط تابع عضويت زير به ازاي هر تعريف مي شود:
2- 1-3 اعداد فازي
تعريف 2- 9 : (عدد فازي) فرض کنيد يک زير مجموعه ي فازي در باشد يک عدد فازي ناميده مي شوداگر:
تعريف 2- 10 : عدد فازي با تابع عضويت زير را عدد فازي ذوزنقه اي[7] مي نامند.
تعريف 2- ١1 : عدد فازي با تابع عضويت زير را عدد فازي مثلثي[8] مي نامند.
تعريف 2-12 : عدد فازي با تابع عضويت زير را عدد فازي گاوسي[9] مي نامند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی سه بعدی توپ 40 تکه در نرم افزار Solidworks

مقاله درباره شهر اهواز

گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو)

برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض

by Phillip L. Williams, Robert C. James, Stephen M. Roberts The Principles of Toxicology

تحقیق درباره نیوتن

اقدام پژوهی افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع

THOMPSON amp; THOMPSON GENETICS IN MEDICINE 8th

THOMPSON amp; THOMPSON GENETICS IN MEDICINE 8th

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر