دانلود رایگان


مطالعه ممطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از فیزیک ذرات بنیادی بحث روی اجزاء بنیادی ماده، انرژی و برهم کنش میان آنهاست. درک نظری کنونی، در مدل استاندارد[1] فیزیک ذرات بنیادی خلاصه شده است.­­ ای

دانلود رایگان
مطالعه ممطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ word فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه.....................................................................................................................................................5
فصل دوم: مدل استاندارد و نظریه الکتروضعیف.......................................................................................9
-2 مدل استاندارد ...............................................................................................................................................10
Higgs و ماتریس CKM ...........................................................................................................22
فصل سوم: تولید کوارک t بصورت زوج و منفرد از دیدگاه نظریه میدان و پدیده شناسی.....................................................................................................................................................................26
tیا گداختw-gluon....................................................................................................31
s...........................................................................................................................................33
فصل چهارم: تک کوارک t در Tevatron و LHC..............................................................................37
Tevatron......................................................................................................................38
( LHC) ..............................................................................................39
Tevatron ..................................................................................................41
LHC...........................................................................................................43
Tevatron و LHC ..................................................................47
Tevatron ...............................................................................48
LHC .........................................................................................49
فصل پنجم: محاسبه سطح مقطع تولید تک کوارک تاپ...................................................................53
Wbt..............................................................................................................57
) PDF(...............................................................................................................76
LHAPDF................................................................................................................................83
فصل ششم: مقایسه نتایج این رساله با نتایج LHCدر ..........................................85
فصل هفتم: فهرست منابع و مراجع.............................................................................................................88
پیوست ....................................................................................................................................................................91
از آنجایی که این ذره سنگین­ترین ذره بنیادی شناخته شده است، از موقعیت ویژه­ای در مدل استاندارد برخوردار است. در واقع کوارک t ، 40 بار از شریکایزواسپینضعیف خود یعنی b سنگین­تر است و جرم آن قابل مقایسه با مقیاس شکست تقارن الکترو ضعیف است، همچنین جفت شدگی یوکاوا[6] آن با بوزون هیگز[7] نزدیک 1 است.
کشف کوارک t موفقیت بزرگ مدل استاندارد است. مدل استاندارد وجود این ذره را به عنوان شریک ایزواسپین ضعیف برای کوارک b قبلا در زمان کشف آن در1977 پیش بینی کرده بود.
در عوض اندازه­گیری خصوصیات t محدودیت­های بیشتری را بر سایر ذرات از جمله بوزون هیگز اعمال می­کند. برای مثال، جرم زیاد این ذره سهم­های بزرگی را در حلقه­های مجازی فرمیونی از
تصحیحات تابشی وارد می­کند. به دلیل جرم سنگین کوارک t، در برخورد­دهنده­های ذراتی که به انرژی­های مرکز جرم بالا دست می­یابند تولید این ذره لازم می­شود. انتظار می­رود که برخورد دهنده هادرونی بزرگ (LHC) [8] در CERN، پروتون­ها را با انرژی مرکز جرم TeV14 برخورد داده و میلیون­ها رویداد tرا در سال متعهد شود. چون زمان واپاشی این کوارک از زمان هادرونی شدن آن کوتاه­تر است کوارک t تنها کوارکی است که پیش از هادرونی شدن واپاشی می­کند، بنابر­این طول عمر کوتاه این ذره فرصتی برای مشاهده قطبش آن در تولید فراهم کرده و همچنین می­توان از آن برای بررسی خصوصیات یک کوارک bareاستفاده نمود. تمام این ویژگی­ها گویای این می­باشد که کوارک t می­تواند نقش استثنایی در مدل استاندارد داشته باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان کتاب جنگ و صلح(اوضاع تاریخی

تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي فضاي مورد نياز جهت

مقاله تاريخچه و انواع مواد مخدر

دانلود پاورپوینت کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون

تحقیق درباره تاريخچه شطرنج

تحقیق درباره جوشکاری با لیزر

مهريه يا شيربها

تحقیق درمورد قانون اساسي جمهوري فنلاند

مولفه‌هاي فرهنگ سازماني موثر بر توسعه نظم

عوالم هستی و مسیر حرکت انسان در آن ها از منظر