دانلود رایگان


بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از - دانلود رایگاندانلود رایگان ترکیبات شیمیایی روغن­های اسانسی استخراج شده به روش تقطیر با آب ازبرگ، ساقه و ميوهگياه عشقه (هدرا پاستوچووی) و میوه گیاه لیلکی با دستگاه GC/MS شناسایی شدند.

دانلود رایگان
بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خوفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوری
بخش اول: کلیات گیاه­شناسی
مقدمه
-مشخصات جنس لیلکی
- شیمی جنس عشقه
-شیمی جنس لیلکی
بخش دوم: روغن­های اسانسی و اثرات دارویی
- شیمی روغن های اسانسی
-روشهای تهیه و استخراج روغن های اسانسی
- روشهای تقطیر
عنوان
صفحه
بخش سوم: شيمي ترپنویيدها
- شیمی ترپنوییدها
- طبقه بندی ترپنوییدها
- همی ترپنوییدها
-مونو ترپنوییدها
- سزکویی ترپنوییدها
- دی ترپنوییدها
- سستر ترپنوییدها
عنوان
صفحه
- تریترپنوییدها
- تترا ترپنوییدها
-پلی ترپنوییدها
بخش چهارم: اثرات آنتی باکتریال وآنتی اکسیدانت
- شرح مختصری درباره میکرو ارگانیسم های مورد آزمایش45
- استافیلوکوکوس اورئوس 45
- باسیلوس سوبتیلیس 45
- اشریشیاکلی 46
فصل دوم: بخش تجربی
عنوان
صفحه
ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال DPPH
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
عنوان
صفحه
7- پیشنهاداتی برای کارهای آینده
فهرست شکل­ها
عنوان
صفحه
فصل اول- بخش اول
-گیاه عشقه
- گیاهلیلکی
- دستگاه تقطیر با بخار مستقیم
- دستگاه استخراج روغن اسانسی به کمک گاز دی اکسید کربن
فصل دوم: بخش تجربی
- نمایی از دستگاه اسانس گیر (کلونجر)
- نمایی از لوله های حاوی محیط کشت مایع LB
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
-نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتیل استات گیاه عشقه به روش DPPH
فهرست شماها
عنوان
صفحه
- مسیر بیوسنتز مونوترپنوییدها
- مسیر بیوسنتز سزکویی ترپن ها
- مسیر سنتز ژرانیل پیرو فسفات
فهرست جدول­ها
عنوان
صفحه
فصل اول- بخش اول
فصل اول-بخش سوم
فصل دوم
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
-درصد اسانس و روش استخراج
فهرست طیف­ها
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
لیست علایم و اختصارات
-1
Propyl Gallate


چکیده:
ترکیبات شیمیایی روغن­های اسانسی استخراج شده به روش تقطیر با آب ازبرگ، ساقه و ميوهگياه عشقه (هدرا پاستوچووی) و میوه گیاه لیلکی با دستگاه GC/MS شناسایی شدند. ترکیبات عمده در روغن­های اسانسی گیاه عشقه شامل: 4,2 نونادینال (42/16- 6/2 %)، آلفا- پینن (33/0- 25/2 (،بتا فارنسن( 97/6 -35/11 )،آلفا-كدرن (65/0-34/5 ) و گیاه ليلكي شامل پالميتيك اسيد (3/39%) لينولييك اسيد (2/5%) اوكتا دكانوييك اسيد (3/3%) می­باشند. همچنین فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولي روغن­هایاسانسی برگ، ساقه و ميوه گیاه عشقه با روش MICبررسی شدند كه عصاره هاي اين گياه اثرات و ضد باکتریایی مطلوبي از خود نشان دادند.فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاهعشقهبا روش های DPPH، فنولی و فلاونوییدی اندازه­گیری شده است و سپس با فعالیت آنتی­اکسیدانی ویتامین) C آنتی­اکسیدان طبیعی) و BHT(آنتی اکسیدان سنتزی) مقایسه شدند. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی، عصاره گیاه عشقه فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی نشان داده و این بی شک با ترکیبات مهم و مفید موجود در این گیاه مرتبط است.
مقدمه :
و سپس از میوه های شیرین تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت بپویید، آنگاه از درون آنمیوه ها شربت شیرینی به رنگ های مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمانست. در این کار نیز قدرت خدا بر متفکران پیداست. ( نحل، 69 )
دنیای کنونی با تمام تلاش هایش برای تامین رفاه و آسایش بشر تنها یک روی سکه ای است که روی دیگرآن می کوشد تا صدمات ناشی از این تلاش را جبران کند. در این بین ظهور بیماری های ناشناخته یکی از مشکلات اساسی است، به گونه ای که توجه به تغذیه و سلامت جسم و روان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و انسان برای مقابله با مشکلات جسم و روان به تولید داروهای سنتزی روی آورده است.
گیاهان دارویی در ایران پیشینه ای بسیار طولانی دارند. پزشکی و درمان در ایران به دوران آریایی حدود 7000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. نخستین پزشک آریایی تریتا[1] یا آترت[2] نام داشت که از دیدگاه زرتشت و اهورا مزدا شخصی بود پرهیزکار، دانا و توانا که برای نخستین بار تب و زخم نیزه را درمان کرد. در تمدن آریایی تاکید زیادی بر حفظ و بقای گیاهان شده است، در این تمدن دوگیاه مورد و انار مقدس بودند و همواره در بین مردم از ارزش والایی برخوردار بودند. همچنین، در تمدن ایران باستان در کتیبه های مربوط به هخامنشیان، از زعفران به عنوان گیاهی دارویی با خواص و کاربرد بسیار فراوان یاد شده است.
اسانس ها به دليل معطر بودن و داشتن طعم هاي مشخص و مختلف در صنايع غذايي، عطر سازي و لوازم آرايشي، داروسازي و به طور كلي در صنايعي كه محصولات معطر و يا داراي طعم خاص توليد مي كنند مورد استفاده قرار مي گيرند. علاوه بر این در فراورده هاي دارويي مختلف مانند شربت، كرم، پمادو لوسيون به كار مي روند. يكي از اشكال مصرف عمده اين ترکیبات به صورت بخور مي باشد.لازمه استفاده هر چه بهتر از این ترکیبات، شناخت مواد متشکله آنها می­باشد و با توجه به این نکته که بسیاری از گونه­ها­ی گیاهی موجود در ایران حاوی روغن­های اسانسی هستند، لزوم مطالعه در این زمینه به خوبی حس می­شود. لذا در این پایان نامه اسانس و عصاره تعدادی از گونه­های گیاهی بومی ایران مورد بررسی شیمیایی قرار گرفته تا با آگاهی کامل از ترکیبات موجود در این گیاهان بتوان از خواص مختلف آنها در زمینه­های گوناگون به­طور کامل و صحیح استفاده کرد.
تیره آرالیاسه 1
تیره آرالیاسه شامل گیاهانی پراکنده در مناطق استوایی و بین استوایی به ویزه هند، مالزی و نواحی گرم آمریکاست. فقط بعضی از انواع زیستی و محدودی از گونه های دیگر آن در سایر نواحی به غیر از آنچه ذکر شد، پراکندگی دارند. این تیره شامل 65 جنس و 800 گونه است ]1[.
این گیاهان به صورت درختچه های راست یا بالا رونده و به ندرت علفی می باشند، برگ هایی با پهنک بزرگ، ساده یا مرکب از برگچه ها دارند. گل های آنها کوچک به رنگ سفید یا زرد منظم، نر ماده یا منحصراً دارای یکی از اجزای گل، بندرت دو پایه و مجتمع به صورت چتر یا سنبله است. اجزای گل آنها معمولاً 5 تایی است ولی در بین آنها نمونه های فاقد گل و یا دارای گلبرگ های بیشتر یا کمتر از 5 قطعه نیز دیده می شود. مادگی آنها شامل تخمدان تحتانی یا فوقانی مرکب از 1 تا 5 خانه محتوی یک تخمک در هر خانه است. میوه آنها به اشکال مختلف سته یا شفت یا مرکب از قطعات جدا شده است ]2[.
از جنس های مهم این تیره می توان از گونه های زیر نام برد.
جنسهای مهم خانواده آرالیاسه
Aralia
Hedera
Schefflera
1-1-1-مشخصات جنس هدرا
هدرا که در فارسی به داردُوست، ولگ، پاپیتال و پیچیک معروف است، درختچه ای پیچنده و بلند از تیره ی آرالیاسه است ]3[.انواع مختلف هدرا داراي برگهايي بزرگ يا كوچك با بريدگي هايي در حاشيه هستند كه پس از بلوغ تغيير شكل داده، فاقد لب، تيره رنگ تر و ضخيم تر ميگردند، هم چنين جوانه هاي گياه نيز سخت تر مي شوند. رنگ برگها از سبز تيره تا سبزمايل به خاكستري و يا برگهاي ابلق سبز و زرد بسته به گونه های گياه تغيير مي كند. به طور كلي نسبت به شرايط محيطي داراي قدرت سازگاري بالايي مي باشد و در حرارت بالا و پايين و روشنايي كم و زياد مي تواند رشد كند. آن دسته از این گیاه كه برگ هاي ابلق دارند، نسبت به سرما و خسارات ناشي از باد دارای تحمل بیشتری مي باشند. انواع ضعيف این گیاه را مي توان در گلخانه ومحيط هاي بسته پرورش داد. اين گياه پوششي تا هنگاميكه در كنار يك مانع عمودي قرار نگيرد بالا نمي رود. اگر مانع عمودي يك درخت باشد بهتر است از بالاروي هدرا جلوگيري نمود و يا اينكه به صورت كنترل شده آن را هدايت كرد، زيرا تجمع آن روي تنه درخت سبب خشك شدن درخت مي گردد ]4[. رشد اين گياه در ابتدا كند مي باشد، در عين حال انواع ابلق آن نسبت به سبز رشد كمتري دارند. اوايل تا اواسط پاييز زمان گلدهي هدرا مي باشد. گلهاي آن به رنگ سبز مايل به زرد و نيمه كروي با بويي مشابه بوي عسل مي باشند. میوه ی آن سیاه رنگ به قطر 6 – 10 میلی متر و درون آن به تعداد متنوع دانه وجود دارد. میوه ی داردوست دارای اثر مسهل و کمی سمی است ]5[. در مناطق گرم نواحی مدیترانه ای از ساقه ی مسن این گیاه، به خودی خود با ایجاد شکاف، رزین مخصوصی خارج می شود که در طب سنتی با نام صمغ هدرا با کاربرد قاعده آور مصرف می شود. در بافت های این گیاه، گلیکوزیدی به نام هِدِرین[3] موجود است که اثر قی آور و مسهل دارد. دم کرده ی برگ و همچنین صمغ آن که لادن نامیده می شود نیز قاعده آور است ]6[. مصرف عشقهسبب افزایش میزان توانایی، قوت و شادابی می شود. این ویزگی ها سبب می شود این گیاه همانند قهوه نقش یک محرک را بازی کند. اما این داروی محرک اغلب کنش بخش های اصلی بدن را سامان می بخشد و زودرنجی، طپش قلب، اعتیاد و نگرانی در زمره پاره ای از عوارض جانبی ناشی از مصرف این گیاه است. از طرف
1-1-2گونه های جنسهدرا
H. Colchia
H . Canariensis
H . algeeriensis
H . cypria
H . iberica
H . maderenisis
H . hibernica
H . pastuchovii
H . helix
H . maroccana
H . rhombea
H . nepalensis
1-1-1-1- هدرا پاستوچووی[4] (عشقه)
گونه ی عشقهگیاهی همیشه سبز و بالارونده با ارتفاع بیش از 25 سانتی متر است که در فضای سبز منزل و بیرون به عنوان پوشاننده تنه لخت درختان مورد استفاده قرار می گیرد و گروهی در گلدان و گروهی پوشاننده خاک هستند. این گیاه سریع الرشد بوده و شکل برگ ها در انواع مختلف آن متفاوت است و هوای گرم و خشک را دوست ندارد، شکل1-1
منشاء : یک گیاه باستانی که در قسمت های شمالی می زیسته است.
نور : نور کامل اما غیر مستقیم لازم است ، نوع دو رنگ آن به نور بیشتری نیاز دارد. نور زیاد باعث سفیدی و کمرنگ شدن گیاه می شود.
برگ ها : متناوب، ساقه بلند و سفت
گل ها : کوچک یا نا پیدا، چتری و دوجنسی
فصل گل : بر حسب شرایط متفاوت است، ولی در داخل آپارتمان هیچ وقت گل نمی دهند.
موقعیت : در همه جا می توان از این گیاه استفاده نمودبه ویژه در هوای آزاد و نور کافی.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از

ترکیبات شیمیایی روغن­های اسانسی استخراج شده به روش تقطیر با آب ازبرگ، ساقه و ميوهگياه عشقه ...

بررسی ترکیبات تشکیل دهنده و خاصیت ضدمیکروبی اسانس

مقاله بررسی ترکیبات تشکیل دهنده و ... عمده تشکیل دهنده اسانس ... دو گونه گیاهی از ...

اسانس وعصاره - farsweekly.ir

از اسانس عصاره می گیرن یا از عصاره اسانس می ... ... انواع اسانس وعصاره ورنگ وروغن وموادجانبی ...

اسانس وعصاره - farsweekly.ir

از اسانس عصاره می گیرن یا از عصاره اسانس می ... ... انواع اسانس وعصاره ورنگ وروغن وموادجانبی ...

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر نانوذرات در بهبود …

... بررسی اثر ... ۴-۱هدف از کار حاضر. ۳۹. ۲-۱ مواد و ... ۳-۱-۱ بهینه سازی غلظت واکنش‌دهنده ...

اسانس وعصاره - farsweekly.ir

از اسانس عصاره می گیرن یا از عصاره اسانس می ... ... انواع اسانس وعصاره ورنگ وروغن وموادجانبی ...

ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی …

بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی ...

ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی …

بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی ...