دانلود رایگان


طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی ویژه با نانو ذرات - دانلود رایگاندانلود رایگان بیومارکرها در اصطلاح، مجموعه‌ای از تغییرات فیزیولوژیک در سطوح سلولی و مولکولی است که خارج از محدوده طبیعی سلول، بافت، اندام و یا زیر مجموعه‌های آنها مانند

دانلود رایگان
طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی ویژه با نانو ذرات سیلیکا جهت جداسازی، تشخیص و شناسایی برخی شاخص‌های بیولوژیکیword -14000_400. 54
-155
چکیده
در این تحقیق تهیه و ساخت پلیمر قالب مولکولی گلایسین بر روی نانو ذرات سیلیکا برای جداسازی و آنالیز گلایسین در یک ماتریکس پیچیده مورد بررسی قرار گرفت .برای ایجاد پلیمریزاسیون سطحی بر سطح نانو ذرات سیلیکا، باند دو گانه اولیه در سطح نانو ذرات سیلیکا ایجاد گردید. پس از آن مولکول هدف گلایسین درون لایه ی پوشیده شده پلیمر از طریق اندرکنش با مونومرهای عاملی قالب گیری شد. با برنامه ریزی دمایی شکل گیری منظم پلیمر قالب مولکولی گلایسین ، با ضخامت قابل کنترل حاصل گردید. بعد از حذف مولکول هدف ، محل های شناسایی گلایسین در لایه های پلیمری در دسترس قرار گرفت. به عنوان یک نتیجه ، بیشترین ظرفیت جذب با استفاده از نسبت مطلوب بدست آمد. همچنین شواهد نشان می دهد که پلیمر قالب مولکولی گلایسین، بر روی نانو ذرات در مقایسه با نانو ذرات پلیمر قالب گیری نشده دارای بالاترین گزینش پذیری و میل به گلایسین می باشد. علاوه بر این از این نانو ذرات پلیمری برای استخراج فاز جامد گلایسین و سپس اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری UV-Visبا 81.9 درصد بود که در یک نمونه ادارار استفاده گردید. این نتایج نشان می دهد امکان بالاترین گزینش پذیری در جداسازی گلایسین از نمونه ادرار با استفاده از پلیمر قالب مولکولی اصلاح شده در سطح نانو ذرات سیلیکا حاصل می گردد.
کلمات کلیدی: پلیمر قالب مولکولی، بیومارکر گلایسین، استخراج مولکول هدف.
فصل اول
بیومارکرها و نقش آنها در تشخیص و درمان بیماری 1ـ1 بیومارکرها (شاخص زیستی) بیومارکرها در اصطلاح، مجموعه ای از تغییرات فیزیولوژیک در سطوح سلولی و مولکولی است که خارج از محدوده طبیعی سلول، بافت، اندام و یا زیر مجموعه های آنها مانند اندامک های سلولی، پروتئین ها و یا ساختارهای ژنتیکی رخ می دهد. این مجموعه تغییرات فیزیولوژیک و گاه پاتولوژیک می تواند مشتمل بر تغییر مواد طبیعی و تشکیل مواد جدید غیر طبیعی در محدوده بافت یا اندام مورد نظر در موجود زنده و یا واکنش یا مجموعه ای از واکنش های تغییر یافته باشد. هم اکنون از تحقیق در مورد بیومارکرها به منظور کارهای عمده برای تشخیص مواجهه با عوامل بیماری زا، تشخیص روند آسیب زایی و یا تشخیص استعداد ابتلا به بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین بیومارکرها آنهایی هستند که با شروع بیماری ظاهر می شوند و با اتمام بیماری از بین می روند.
بیومارکرهایی که برای تحقیق درباره بروز بیماری به کار می روند بسیار متنوع اند و از میان آنها می توان به وجود میکروارگانیسمهای بیماری زا، تغییر مشخصات بافت شناختی و سلولی، وقوع جهش هایی در ژنهای خاص یا کروموزومها، بیان رونوشت از ژن هایی که درحالت عادی خاموش هستند یا بیان پروتئین های مربوطه، بروزتغییرات پس از ترجمه جدید روی پروتئین ها و یا تغییر در میزان بیان پروتئین ها اشاره کرد.
پروتئین ها به دلایل مختلف بیومارکرهای بسیارخوبی محسوب می شوند. با بررسی پروتئین ها می توان مستقیماً عوامل مؤثر در بیماری را مورد مطالعه قرار داد. از سوی دیگر، تنها با مطالعه پروتئین هاست که می توان تغییرات پس از ترجمه را (که در بسیاری از موارد در تعیین عملکرد پروتئین نقشی تعیین کننده دارد) مورد بررسی قرار داد. در صورتی که با استفاده از بیومارکرهای mRNΑ یا DNΑ نمی توان چنین کاری انجام داد. علاوه بر این، بیومارکرهای پروتئینی را می توان در مایعات بدن مانند ادرار، سرم خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات مفصلی، مایعات لنفی و ترشحات چشم اندازه گیری نمود. این ویژگی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا نمونه گیری از مایعات بدن در مقایسه با بافتهای غیرمایع کاری بسیار کم هزینه تر و کم خطرتر است و نیاز به جراحی و سایر روش های تهاجمی را نیز در بسیاری از موارد از بین می برد. همچنین بیمار دچار درد و مشکلات کمتری می شود. امروزه جهت پیش تشخیص وضعیت پیشرفت انواع سرطان توجه ویژه ای به بیومارکرها می شود.
استفاده از بیومارکرها در بررسی مکانیسم بیماری، شناسایی زودرس بیماری و به اجرا درآوردن برنامه های پیشگیری از بیماری (خصوصاً در مواردی که روش های کلینیکی رایج ناکارآمد بوده و یا اصلاًروش های تشخیص به موقع کلینیکی وجود ندارد)، پیگیری مراحل پیشرفت بیماری، و در تفکیک و تشخیص بیماری های مشابه از یکدیگر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با این وجود، در موارد فراوانی امکان استفاده ازاطلاعاتی که منجر به بکارگیری یک بیومارکر معتبر شود وجود ندارد، و یا اینکه بیومارکر به صورت کارآمد نمی تواند وقوع بیماری را قاطعانه تأیید کند. در حال حاضر تعداد بیومارکرهای معتبر در زمینه های مهم پزشکی و بالینی هنوز نسبتاً کم است. با ساختن منابع اطلاعاتی بیومارکر قابل اعتماد و جمع آوری اطلاعات حاصل از پروژه های ژنوم و داده های حاصل از آنالیزهایی نظیر پروتئومیکس و متابولومیک اطلاعات مناسبی در خصوص علت شناسی بیماری ها، پیشگیری و بررسی احتمال بروز آنها فراهم شده که سهم بسزایی در کاهش هزینه های درمانی و مرگ و میر خواهد داشت. با فراهم آمدن امکان جایگزینی بیومارکرها به جای علائم دیگر بیماری ها (که معمولاً در مراحل پیشرفته بیماری بروز می یابند) آینده ای نویدبخش برای استفاده از بیومارکرها مورد انتظار است که می تواند سیاستهای بهداشتی را تحت تأثیر قرار دهد. امروزه یافتن بیومارکرهای جایگزین برای آن دسته از بیماری ها که تاکنون درمان موفقی برای آنها یافت نشده، در زمره اهداف مورد توجه صنایع دارویی قرار گرفته است. اگر بتوان پروتئینی را در خون یافت که حضور یا ا فزایش غلظت آن نشانه ای از پیشروی بیماری باشد می توان تحقیقات کلینیکی را در این بیماری هرچه بهتر هدایت نمود. تحقیقات کلینیکی معمولاً آنقدر هزینه بر هستند که تنها تکنولوژیهایی، ریسک آنها را می پذیرند که ارزش اقتصادی آنها بسیار قابل توجه باشد. بنابراین تعجبی نخواهد داشت که پروتئومیکس دارویی، عمده توجه خود را معطوف توسعه تکنولوژی بیومارکرهای جایگزین بنماید. ولی فراتر از این، کوتاه کردن زمان لازم برای آزمایش این بیماری ها و در نتیجه قادر بودن به انجام تعداد بیشتری از آنها، گام مهمی در رسیدن به هدف توسعه و بهبود زندگی انسان خواهد بود. بیومارکرها می توانند پیشرفت بیماری یا تاثیرات درمانی را مشخص کنند. پزشکان آزمایشات زیادی انجام می دهند که سرطان را تشخیص دهند و تعیین کنند که چه میزان گسترش یافته است. هم چنین برخی تست ها ممکن است تعیین کند که چه درمانی موثر است. در مورد بیش ترسرطان ها نمونه برداری قطعی ترین راه تشخیص سرطان است. اگر نمونه برداری امکان پذیر نباشد پزشک ممکن است آزمایشات دیگری پیشنهاد دهد که به تشخیص کمککند. اما این حالت در سرطان پروستات کم اتفاق می افتد.
غده پروستات غده ای است که تنها در مردان یافت می شود. این غده در زیر مثانه قرار دارد. سرطان پروستات نوعی بیماری است که در آن سلول های بدخیم از بافت های پروستات نشات می گیرد و به طور نامنظم و فزاینده ای تکثیر و منجر به افزایش حجم در هر یک از اجزای سلولی غده پروستات می شود.
سرطان پروستات دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه در میان مردان است. اطلاعات آماری و علائم بالینی میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات مبین وجود سه طیف گسترده از روند رشد این بیماری است. سرطان پروستات می تواند دارای رشد آهسته و گذشت زمانی طولانی تا بروز علائم بالینی باشد. در مواردی دیگر تومور به سرعت رشد کرده و تهاجم تومور به بافت های دیگر امکان پذیرمی شود. در چنین مواردی مدت فاصله زمانی بین شروع بیماری و گسترش دامنه آن بسیار کوتاه است. مابین این دو طیف رشد، تومورهایی وجود دارند که سرعت روند رشد آن ها در حد متوسطی است.
تومورهای سرطانی آنتی ژن های مشخصی را تولید می کنند که ممکن است از طریق آزمایش خون کشف شوند. آنتی ژنی که به طور کامل توسط غده پروستات تولید می شود، آنتی ژن اختصاصی پروستاتPSA[1]است. تشخیص سریع سرطان پروستات با اندازه گیری آنتی ژن اختصاصی پروستات از آزمایش های غربال گری این بیماری است. در بیمارانی که مبتلا به سرطان پروستات هستند، مقدار این آنتی ژن در سطح بالاتری است. البته تنها سطح PSA در آزمایش خون فرد نمایانگر ابتلا به سرطان پروستات نیست. در برخی از موارد عفونت و یا بزرگی خوش خیم حجم غده پروستات می تواند سبب افزایش میزان PSA در خون شود. از این رو، ترکیب معاینه مقعد توأم با آزمایش تعیین سطح PSA از طریق خون روش دقیق تری برای تشخیص سرطان پروستات است.
1ـ1ـ1 تاریخچه بیومارکرها ۱ـ اولین تست آزمایشگاهی جهت بررسی وجود پروتیئن درادرار به عنوان بیومارکرسرطان در سال 1847انجام شد.
2-اندازه گیری آنزیم ترانس آمیناز در سال 1954 به عنوان بیومارکر انفراکتوس میوکارد.
3-در سال 1960 برای اولین بار واژه بیومارکر در مقالات استفاده شد که ناهنجاری ها و بی نظمی های متابولیسم وبیوشیمیایی بیماری ها را تشریح می کرد.
4-در سال 1970 اولین بیومارکر سرطان تحت عنوان آنتی ژن اولیه سرطان معرفی شد.
1ـ1ـ2 انواع بیومارکرها بیومارکرها بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند. بهترین روش مبتنی بر ساختار ومکانیسم ایجاد آن می باشد. این طبقه بندی شامل:
۱ـ متابولیتها
۲ـ کربوهیدراتها
۳ـ استرئیدها
۴ـ لیپیدها
از این میان بیومارکرهای متابولیتی بدلیل قابلیت های ویژه، بیشتر حائز اهمیت است. از جمله این قابلیت ها امکان پیش تشخیص بیماری ها و پیش تشخیص ناهنجاریهای درمان و عدم پذیرش درمان توسط بدن می باشد.
1ـ1ـ3 مشخصات بیومارکرهای خوب ۱ـ تنها با ظهور علائم بیماری بروز کند و با بهبود بیماری از بین برود.
2- تاحد امکان دارای حساسیت و انتخاب پذیری نسبت به یک بیماری خاص باشد.
3- قابل اندازه گیری در تستهای آزمایشگاهی باشد.
4- دارای حد تغییرات منظم ومحسوس باشد بطوریکه تغییرات بیانگر شروع بیماری یا مراحل آن باشد.
5- تا حد امکان عمومیت داشته باشد و وابسته به گروه و نژاد خاصی نباشد.
6- تغییرات آن مستقل از سن، جنس و تغذیه باشد.
7- تغییرات، قابل بیان وقابل پیگیری باشد و عوامل وفاکتورهای موثر بر آن مشخص ومحدود باشد.
1ـ2 اسید آمینه اسید آمینه به مولکولی که شامل گروه های کاربردی آمینه و اسیدکربوکسیلیک است گفته می شود. اسید آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین است. اسیدهای آمینه به دو دسته آلفا آمینو اسیدها و غیر آلفا آمینو اسیدها طبقه بندی می شوند. در آلفا آمینو اسیدها روی کربن آلفا (دومین کربن از قسمت کربوکسیل) یک عامل کربوکسیل و یک عامل آمینی و یک اتم هیدروژن و یک ریشه جانبی R وجود دارد. ساختمان آن به صورت زیر نوشته می شود.
شکل1-1 ساختار کلی اسیدامینه 1ـ2ـ1 انواع اسید آمینه طبقه بندی اسیدهای آمینه آلفا که در سنتز پروتئین ها دخالت دارند به طرق مختلف انجام گرفته است.
1ـ2ـ1ـ1 بر مبنای گروه جانبی (R) اسیدهای آمینه را از نظر گروه های جانبی به چندین دسته تقسیم بندی می شوند. بر اساس گروهای عاملی موجود در شاخه جانبی Rمانند گروهای الکلی، کربوکسیل، گوگرد وآمیدی وهیدروکسیل و گروهای دیگر طبقه بندی صورت گرفته است.
1-2-1-1-1 منو اسیدهای آمینه گلیکوکول (Gly): گلیکوکول که گلایسین نیز نامیده می شود و تنها اسید آمینه ای است که فاقد کربن ناقرینه است و در ساختمان پروتئین هایی مانند کلاژن، الاستین و رشته ابریشم به مقدار فراوان وجود دارد.
آلانین (Ala): در تمام پروتئین ها فراوان است.
والین (Val): اسید آمینه ضروری برای انسان است و به مقدار کم در بیشتر پروتئین ها یافت می شود.
لوسین (Leu): اسید آمینه ضروری برای انسان بوده و در بیشتر پروتئین ها به مقدار زیاد وجود دارد.
ایزولوسین (Ile): اسید آمینه ضروری برای انسان است که به مقدار کمتر از اسیدهای آمینه دیگر پروتئین ها وجود دارد. ایزولوسین دو کربن ناقرینه دارد.
1-2-1-1-2 اسید آمینه های الکل دار سرین (Ser): اسید آمینه ای است که در رشته های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربی ها و پروتئین های مرکب نیز شرکت می کند.
تره اونین (Thr): اسید آمینه الکل داری است که برای انسان ضروری بوده و مانند ایزولوسینیک کربن ناقرینه اضافی دارد.
1-2-1-1-3 اسید آمینه های گوگرددار سیستئین (Cys): این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها بر عهده دارد زیرا عامل تیول (SH-) دو مولکول سیستئین در یک زنجیره پلی پپتیدی و یا دو مولکول سیستئین در دو زنجیره پلی پپتیدی با از دست دادن هیدروژن پیوند کوالان می سازند و در نتیجه دو مولکول سیستئین تبدیل به اسید آمینه دیگری به نام سیستئین می گردند.
متیونین (Met): متیونین از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان است که مقدار آن در پروتئین ها نسبتا کم است.
1-2-1-1-4 دی اسیدهای منو آمینه اسیدهای آمینه ای هستند که دارای یک آمین و دو عامل کربوکسیل هستند و به اسید آمینه اسیدی مشهورند.
اسید آسپارتیک (Asp): در پروتئین ها به مقدار زیادیافت می شود. اسیدیته این اسید آمینه زیاد است.
اسید گلوتامیک (Glu): مقدار آن در پروتئین زیاد است و نقش مهم آن انتقال عامل آمین در واکنش های بیوشیمیایی است.
1-2-1-1-5 اسیدهای آمینه آمیدی این ترکیبات روی ریشه R دارای یک عامل آمیدی هستند. این اسیدهای آمینه در سنتز پروتئین ها شرکت نموده و نقش مهمی را در انتقال آمونیاک دارا هستند.
گلوتامین (Gln)
آسپاراژین (Asn)
1-2-1-1-6 اسیدهای آمینه دی آمین این اسیدهای آمینه دارای یک عامل آمین اضافی هستند.
لیزین (Lys): این اسید آمینه برای انسان ضروری بوده و در بیشتر پروتئین ها مخصوصا در بعضی از پروتئین ها مانند هیستونها به مقدار فراوان دیده می شود. لیزین در سنتز کلاژن نیز شرکت می کند. ولی پس از تشکیل کلاژن، لیزین به دلتا هیدروکسی لیزین تبدیل می شود.
آرژنین (Arg): این اسید آمینه در پروتئین هایی مانند هیستون و پروتامین بسیار فراوان است. آرژنین بسیار بازی است. گروه انتهای این اسید آمینه را که شامل سه ازت می باشد، گوانیدین می نامند.
1-2-1-1-7 اسیدهای آمینه حلقوی بعضی از این اسیدهای آمینه به علت دارا بودن حلقه بنزنی، عطری (آروماتیک) نامیده می شوند و برخی دیگر دارای یک حلقه هترو سیلیک هستند.
فنیل آلانین (phe): از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان بوده و در پروتئین ها به مقدار فراوان یافت می شوند. در ساختمان این اسید آمینه یک حلقه بنزنی و یک زنجیر جانبی آلانین شرکت دارد.
تیروزین (Thr): این اسید آمینه به مقدار فراوان در پروتئین ها دیده می شود. حلالیت آن در آب کم است. تیروزین را پاراهیدروکسی فنیل آلانین هم می نامند. زیرا از اکسیداسیون فنیل آلانین حاصل می شود.
تریپتوفان (Trp): اسید آمینه ضروری برای انسان است که به مقدار کم در پروتئین ها وجود دارد.
هیستیدین (His): این اسید آمینه در تمام پروتئین ها به مقدار اندکی وجود دارد و فقط مقدار آن در هموگلوبین نسبتا زیاد است.
پرولین (Pro): اسید آمینه ای است که در پروتئین هایی مانند کلاژن و رشته های ابریشم به مقدار فراوان دیده می شود. این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها به عهده دارد. در حقیقت پرولین که از حلقه ایمین مشتق می شود، یک اسید آمینه است. در کلاژن تعدادی از پرولینها به هیدروکسی پرولین تبدیل می شود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نتایج جستجو - nanolab.ir

3 - فراخوان طراحی آزمایش دانش‌آموزی توانا. باشگاه نانو در نظر دارد برای ارتقای کیفیت و ...

آموزش اصول PCR - daneshju.ir

مقدماتی بر اصول pcr مقدمه: امروزه روش های بیولوژی و مولکولی و مهندسی ژنتیک کاربردی ...

دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی - دانشگاه علم و

ردیف. عنوان پروژه. طرف قرارداد. مبلغ قرارداد. تاریخ شروع. تاریخ خاتمه. 1. ارزیابی فنی و ...

شیمی کاربردی*آلی،تجزيه،معدني،شيمي فيزيك*

nm,λ. 500. 525. 550. 575. 600. 625. 650. 675. 700. A. 0.125. 0.207. 0.282. 0.341. 0.358. 0.341. 0.318. 0.267. 0.223. T% 74.9%. 62%. 52.2%. 45.6%. 43.8% ...

شيمي پليمر [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های …

کوپلیمریزاسیون عبارتست از پلیمریزاسیون دو یا چند نوع مونومر و ایجاد مولکولهایی با ...

مشاهده مقاله | دارو رسانی به سرطان بر مبنای علم نانو

کاربرد فناوری نانو در تشخیص پزشکی. تصویر برداری تشدید مغناطیسی(mri) نانو ذرات مغناطیسی ...

کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو

در سال های اخیر، افزودن نانو ذرات ترکیبات مختلف به منظور بهبود خواص لاستیک ها و به طور ...

آموزش اصول PCR - daneshju.ir

مقدماتی بر اصول pcr مقدمه: امروزه روش های بیولوژی و مولکولی و مهندسی ژنتیک کاربردی ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

انجام پایان نامه | انجام پروژه ارشد | پایان نامه دانشگاه …

انجام پایان نامه لغت پایان نامه و پروژه اغلب مترادف نوعی مقاله دانشگاهی است ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

انجام پایان نامه | انجام پروژه ارشد | پایان نامه دانشگاه …

انجام پایان نامه لغت پایان نامه و پروژه اغلب مترادف نوعی مقاله دانشگاهی است ...

نانو و صنعت - مدیریت فناوری نانو

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت - Nano management ... دانشمندان مرکز تحقيقاتي آي‌بي‌ام با ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - aut.ac.ir

مجتمع آموزشی - پژوهشی ماهشهر خبرگان و دانش آموختگان براین باورند كه نزدیكی و ارتباط ...

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی و فناوری نانو 25 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

مشاهده مقاله | دارو رسانی به سرطان بر مبنای علم نانو

کاربرد فناوری نانو در تشخیص پزشکی. تصویر برداری تشدید مغناطیسی(mri) نانو ذرات مغناطیسی ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

فناوری نانو و بسته بندی ... - icfp.ir

باسلام کاربرد تکنولوژی نانو و علت استفاده آن در بسته بندی مواد غذایی چیست؟

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

ثبت نام ویژه کاربران سیویلیکا دربیست و دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران; مجله آموزش و ...

مقاله پرخاشگری - daneshju.ir

طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید۱ و لورنز۲ ...

آموزش اصول PCR - daneshju.ir

مقدماتی بر اصول pcr مقدمه: امروزه روش های بیولوژی و مولکولی و مهندسی ژنتیک کاربردی ...