دانلود رایگان


فعاليت ضدسرطاني عصاره اتانولي Ammi visnaga - دانلود رایگاندانلود رایگان در سال ۲۰۰۰ ده ميليون مورد جديد سرطان و شش ميليون مورد مرگ وابسته به سرطان در دنيا به ثبت رسيد. در آمريکا هر سال در حدود يک و نيم ميليون نفر براي نخستين ..

دانلود رایگان
فعاليت ضدسرطاني عصاره اتانولي Ammi visnagaچکیده:
Ammi visnaga انجام شده است . براي بررسي اثرات مهاري عصاره اتانوليAmmi visnaga بر روي رشد سلولي از رده سلولي هلا وMCF7 استفاده شده است. اثر سميت سلوليAmmi visnagaبرروي سلول هاي MCF7 و Hela بوسيله ي آزمون MTT انذازه گيري شد. عصاره اتانوليAmmi visnaga اثر سميت سلولي معني داري بر روي رده سلولي Hela در غلظت هاي/3120، /6250، 1/25، 2/5، 5، 7/5 و mg/ml 10 بعد از 72 ساعتو اثر سمیت معنی داری بر روی رده سلولی MCF در غلظتهای 0.625, 1.25, 5, 7.5,mg/ml 10 داشت .
Ammi visnaga در غلظت 0/57 mg/ml بر Hela ودر غلظت 2بر MCF7 اندازه گيري شده است. نتايج پيشنهاد مي کند عصاره الکليAmmi visnaga داراي اثر مهاري بر روي رشد سلولي رده­های سلولي Hela و MCF7است.
فصل اول
مقدمه و کلیات
Ammi visnaga L.در شرايط invitro بررسی کنیم تا بتوان در آینده آن را به شرایط in vivo تعمیم داد .
سرطان چیست؟
2-1عوامل كلي بوجود آورنده سرطان:
3-1انواع سرطان­ها
4-1تفاوت مولکولی سلول سالم و سرطانی
5-1زیست شناسی سرطان:
6-1سمیت سلولی
7-1درمان سنتی سرطان
8-1روش­های مرسوم در درمان سرطان:
روش­هاي بسیار رایج شامل این موارد است:
1-8-1پرتو درمانی
2-8-1شیمی درمانی
3-8-1جراحی
9-1بعضی معایب مربوط به روشهای درمانی فوق :
10-1تحقیقات جدید در درمان سرطان
1-10-1باکتری و ویروس و مهندسی ژنتیک
2-10-1واکسن ضد سرطان
3-10-1نشانگرهای سرطان
4-10-1بازدارنده رشد سرطان
11-1معرفی سلول­های سرطانی HeLa
12-1معرفی سلول­های سرطانی MCF-7
13-1مقایسه داروهای گیاهی و شیمیایی
پاسخ اول : تردید در مورد اثربخشی گیاهان داروئی از آنجا ناشی می­گردد که نحوه آماده سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نمی­گیرد و در نتیجه خواص درمانی گیاه از بین رفته و یا تقلیل می­یابد که این امر موجب عدم تأثیر گیاه در درمان بیماری می­گردد. از مواردی که باعث کاهش اثر بخشی گیاه می­گردد:
پاسخ دوم : داروهای شیمیایی از برخی جهات نسبت به داروهای گیاهی برتری دارند ولی مصرف طولانی و یا در برخی موارد مصرف مقطعی این داروها می­تواند عوارض جانبی برجای گذارد که بعضاً، از خود بیماری نیز خطرناک­تر هستند. همچنین استفاده مداوم، بی­رویه و نادرست داروهای شیمیایی باعث ایجاد میکروب­های بسیار مقاوم شده که داروهای شیمیایی بر روی آنها بی­تأثیر بوده و یا کم اثرند و در نتیجه بیماران باید به سوی آنتی­بیوتیک­ها و داروهای قوی­تری که هر روز با نامهای جدید ارائه میگردند، روی آورند.
14-1درمان غیر سنتی سرطان
15-1ترکیبات مهم گیاهان دارویی
 • روغنهای عطری: مواد عطری، درمان بخش تمیز کننده، ضد عفونی کننده، محرک اشتها، هضم کننده غذا، ضد درد، ضد نفخ معده و روده و ضد اسپاسم عضلانی می­باشند.
 • آلکالوئیدها: انواع مواد مخدر از جمله مرفین، کدئین و کوکائین در شمار آلکالوئیدها هستند. هر کدام از این مواد نقش مخصوص و معین در درمان بیماری­ها دارند.
 • مواد پروتئینی: مواد پروتئینی از ترکیب اسیدهای آمینه ایجاد شده­اند. نصف اسیدهای آمینه را انسان قادر به سنتز آنها نیست و باید توسط تغذیه گیاهی و جانوری وارد بدن شوند.
 • مواد تلخ مزه: بسیاری از گیاهان دارای مزه تلخ مزه هستند مانند کاسنی که خواص دارویی و درمانی دارد. مواد تلخ مزه غیر سمی محرک اشتها بوده و تحریک کننده بسیاری از اندامهای برای فعالیت بیشتر مانند کبد و کیسه صفرا هستند.
 • فلاونوئیدها: فلاونوئیدها مواد موثری هستند که عمدتا در گیاهان عالی یافت می­شوند این مواد انواع سموم در بدن را خنثی می­کنند.
 • تاننها: خاصیت ضد درد دارند، لثه ها و پوست دهان را محکم و تمیز می­کنند. اثر مثبت روی جدار معده و روده ها دارند.
 • مواد لعابدار: وظیفه این مواد این است که مایعات را به این مواد متصل می­کنند. این مواد موجب کاهش کلسترول خون می­شوند. گیاه پنیرک ، ختمی و بارهنگ ، غنی از مواد لعابدار هستند.
 • از دیگر مواد موجود در گیاهان دارویی میتوان به ویتامین­ها ، اسیدهای گیاهی و قندها اشاره کرد.
16-1تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی
17-1گیاهان دارویی
18-1گیاهان دارویی و سرطان
Madagascar periwinkle, Catharanthus roseusعصر جديدي را در استفاده از مواد گياهي به عنوان داروهاي ضدسرطان معرفي كردند. آنها اولين داروهايي بودند كه در پزشكي براي درمان سرطان استفاده شدند. Vinblastine و Vincristine در تركيب با ديگر داروهاي شيمي درماني، براي درمان تعدادي از سرطان­ها مانند لوسمي لنفوم، سرطان بيضه پيشرفته، سرطان­هاي سينه و شش استفاده مي­شوندEapipodophyllotoxin .(Cragg GM, Newman DJ. 2005) يك ايزومر از Podophyllotoxin است كه به عنوان فرآورده ضد توموري از ريشه گونه­هاي پودوفيلوم به نام Podophyllum peltatum و podophyllum emodiجدا شد.(Stahelin H. 1973) Etoposide و Teniposide دو مشتق نيمه صنعتي از Epipodophyllotoxin هستند كه در درمان لنفوم­ها و سرطان­هاي برونش و بيضه استفاده مي­شود(Cragg GM, Newman DJ. 2005). Homoharringtonine كه از درخت چيني Cephalotaxus harringtonia var. drupacea جدا مي­شود(Itokawa H, Wang X, Lee K-H. 2005Powell RG, Weisleder D, Smith CRJr, Rohwedder WK. 1970)) داروي گياهي ديگري است كه در پزشكي استفاده مي­شود. مخلوط راسميك هارينگ تونين و هوموهارينگ تونين در چين به طور موفقيت آميزي براي درمان لوسمي حاد ميلوژن استفاده شده است .(Cragg GM, Newman DJ; 2005- Kantarjian HM, 1996)
Bleekeria vitensis بدست مي­آيد در فرانسه براي درمان سرطان سينه استفاده مي­شود(Cragg GM, Newman DJ. 2005).
1-18-1اثرات ضد سرطانی گیاهان دارویی
2-18-1عامل ضد سرطان برگرفته از گیاهان در مصارف بالینی
3-18-1عامل ضد سرطانی گیاهی برای توسعهدرمان
Dysoxylum binectariferum جدا شده است. اخیراً در فاز یک و دو درمان بالینی در برابر تومورهای وسیع الطیف از حمله لوسمی، لمفوم و تومورهای خشک مورد استفاده قرار می­گیرد. عامل سنتزی راسکوویتین که برگرفته از محصولات طبیعی اولوموسین است در واقع از گیاه Raphanus sativus برگرفته شد است. Combre-tastatins عامل فعال در برابر سرطان­های ریه، کولون، لوسمی است و انتظار می­رود تا این مولکول سیتوتوکسی ترین فیتومولکولی باشد که تاکنون جدا شده است(Mohammad Shoeb, 2006).
Centaurea جدا شدند، هر دو آلکالویئد دارای سیتوتوکسی خاص در برابر رده سلول سرطان کولون می­باشند خصوصیات ساختاری یگانه این دو آلکالوئید زمیه ای برای تولید ترکیبات با فعالیت ضد سرطان پیشرفته است. هر چند تحقیقات بیشتری برای مصارف آن بعنوان عامل ضد سرطان لازم است(Mohammad Shoeb, 2006).
19-1گياه شناسي
1-19-1رده بندي گياهيAmmi visnaga L. :
Ammi visnaga می­باشد که در کتب طب سنتی آن را نوعي هويج به نام جزر شيطاني مي­خوانند (Durate,J. 1977).
2-19-1اسامی گیاه در زبان­های مختلف:
: Khillah - Khelal
3-19-1مشخصات
Ammi visnagaگياهي است علفي، يكساله، زمستانه و بلندي آن كمي كمتر از يك متر است، برگ­هاي آن با بريدگي­هاي زياد كه به صورت نخ درآمده است.گل­هاي آن سفيد و چتري است. میوه آن بیضی شکل با اثر خفیفی از رنگ بنفش و مایل به خرمایی، معطر و طعم آن تلخ و کمی تند است.
4-19-1بوم شناسی:
Ammi visnagaدر زمین­های زراعی و قابل کشت و در میان محصولات زراعی، در اراضي ماسه­اي سواحل درياها و حاشيه جنگلها، در کانال ها و در مناطق بکر و هرس نشده می­روید. به طور کلی این گیاه در مناطق شمالی دلتا رشد می­کند.(Durate,J. 1977)
5-19-1توزیع گیاه:
6-19-1تركيبات شيميايي گیاه Ammi visnaga :
 1. Furanochromones: شامل خلین، ویسناژین و گلوکوزیدهای آنها
 2. Furanocoumarins: گزانتوتوکسین، آمیدین، ایمپراتورین و برگاپتین
 3. فلاونوئیدها: شامل کوئرستین و ایزورامنتین
 4. سولفات و کامپفرول
 5. ترپن ها: carvone، terpinen_4_ol، terpineol و اکسیدهای لینالول
 6. 12 تا 18% oil
 7. 14% پروتئین
Ammi visnagaداراي موادفعال به نام visnammin و هم چنين visnagin (ویستاژین) مي­باشد كه در مورد آنژين و ناراحتي­هاي سينه و تشنج اثر مفيد دارند.از ميوه گياه يكfuranocoumarin و ايزوپيرپينلين جدا شده است.
7-19-1اقدامات دارویی:
Ammi visnaga به عنوان ضد اسپاسم به خصوص در عضلات برونش، دستگاه گوارش، مجاری صفراوی و عروق کرونراثر گذار است.
8-19-1خواص و كاربرد
Ammi visnaga در هزار گرم آب جوش در موارد كرم خوردگي دندانها مفيد است. در استعمال داخلي معمولا از دم كرده 50-40 گرم گياه در هزار گرم آب جوش استفاده مي­شود كه 3-2 فنجان در شبانه روز مي­خورند.
Ammi visnagaگرفته شده است. میوه یااجزای فعال جداشده برای درمان آنژینا پکتوریس، بدلیل فعالیت جانبی و اثر گشادکنندگی شریان آن بکار می­رود. درآئورت به طورمجزا ویسناژین ودیگر مواد فعال مربوطه دراین میوه­ها مانند خلین مانع فشردگی ماهیچه وریدی شده احتمالا با جانشینی درچندین جایگاه +2ca فعالیت را کاهش می­دهد. درچندین گذارش بیان شده که ویساژین فشارخون را کم کرده وفشردگی رگ­های خون مانع فشار کلسیم درسلول می­گردد(Min soo Kwon, 2010).
Ammi majus L. مي­باشد.
Ammi majusشامل میوه رسیده خشکیده Ammi majus می­باشد که ازمصرنشات گرفته ودرسراسراروپا، منطقه مدیترانه وغرب آسیا گسترش یافته وحال درهندوستان کشت می­شود. کاربرد گسترده­ای برای درمان اختلالات پوستی مانند سوریاسیس و ویتلیگودارد. بعنوان عامل القای قاعدگی برای تنظیم قاعدگی بکارمی­رود و بعنوان دارو برای درمان جذام، سنگ کلیه و عفونت آلات تناسلی کاربرد دارد. چندین آزمایش بالینی به ارزیابی کارایی اندکسانتوتوکسین شهد میوه Ammi majusبرای درمان سوریاس و ویتیلیگو و تغییر رنگ ناشی از کمبود رنگدانه به کار می­رود(Yasser abdelaal salim, Nabil Hassan Ouf. 2012).
Ammi majusدر بیماری­های حساسیت به نور، چندبینی، سرطان پیشرفته سلول سنگفرشی، حساسیت معروف به گزانتوتوکسین و در کودکان زیر 12 سال به کار می­رود. مصرف میوه همچنین در حاملگی، شیردهی، سل، بیماری­های کبد و کلیه، عفونت HIV و دیگر بیماری­های ایمنی منع شده است(Yasser abdelaal salim,Nabil Hassan Ouf 2012).
20-1روشهای عصاره گیری (استخراج)
1-20-1روش­های مرسومعصاره گیری (استخراج)
 1. روش سوكسله
 2. روش دم كردن
 3. هضم
 4. پركولاسيون
 5. روش خيساندن
21-1تکنیک سنجش MTT


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فعاليت ضدسرطاني عصاره اتانولي


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه تصاویر اموشن 1

تحقیق درباره تربیت علی (ع) نهج البلاغه 16 ص

مقاله خاتمیت و بسط تجربه عقلانیت

بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین

مقاله درباره شكاف حقه گل

دانلود کتاب عجیب ولی واقعی

مقاله نگرشی به برج پیزا

مقاله درمورد آموزش پاور پوينت

کلیپ دیدنی خاطره بچگی از پازل باند

مقاله نگرشی به برج پیزا